Test Adı
1 GHz'e kadar Elektriksel İşaret Analizi
13.6 GHz'e kadar Elektriksel İşaret Spektral Analizi
3 Boyutlu Tasarım ve Prototip Üretimi
3 Boyutlu Vücut Tarama
3B Tarama İşleri ve Modellemesi
3Boyutlu Tarama
3-D İz Ölçümü ve Analizi
3U Küp Uydu Tasarımı (Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi ile Ortak Proje)
5 günlük Biyokimsal Oksijen İhtiyacı, BOI5
50°C de Su Kaybı
-55 ile +150 derece Celcius Aralığında Sıcaklığa Bağlı Cihaz Karakterizasyonu
68 kanalda 1 GHz'e kadar Lojik İşaret Analizi
-85°C – 700 °C arası DSC Analizi
AAS Analizleri (AAS Grafite furnace analysis)
AC-DC 40 kW'a kadar Elektrik Makinalarının Yük Testleri
AC-DC Motor Sürücü Devre Testleri
Acil Durum Müdahale Analizi
Acil Durum Servisleri Yer Seçimi
Açık Kanal Deneyleri (Akım, Sedimet Taşınımı vb.)
Açık Kap Alev Alma Noktası Belirleme
Açık Su Yapıları ilgili ölçümler ve analizler
Açık ve Yeraltı Maden İşletmelerinin Tasarımı ve Planlamaları
Adaptif ve Sayısal Süzgeçler ile Biyolojik İşaretlerin Süzülmesi
ADC/DAC Lineerite (INL/DNL) Ölçümleri (18 bit)
Aderans Deneyi
Aderans Deneyleri
Adhezyon Kuvveti Ölçümleri
Adli Tıp
Adsorpsiyon Deneyleri
Adsorpsiyon Sistemi - ASAP Analizleri
Adyabatik gaz kuralı deneyi
Aerodinamik Direnç ve Taşıma Kuvveti Deneyleri
Aerodinamik Olarak Stabilize Edilmiş Alevlerin İncelenmesi
Afet Hasar Analizi
Aflatoksin (B1,B2,G1,G2)
Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme
Agrega Deneyleri, Kırma, Eleme Mekanik ve Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi
Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
Agrega Karışımlarının Elek Analizi Deneyi İçin Metot
Agrega Sertlik Deneyi
Agregada SO3 Tayini
Agregada Sülfat Tayini
Agregada Tane Şekli Sınıfı Tayini
Agregada Yanıcı Madde Tayini
Agregada Yanıcı Madde Tayini
Agregalarda Alkali Azalması Analizi (Alkali Degregation analysisi for agregates)
Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji  
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- Metilen Mavisi Deneyi
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6:Yüzey Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Agregaların Akış Katsayısı  
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6:Yüzey Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Agregaların Akış Katsayısı  
Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz
Agregaların Magnezyum Sülfat Deneyi  
Agregaların Magnezyum Sülfat Deneyi  
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini  
Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 8: Taş parlatma değerinin tayini  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme Yüksekliğinin Tayini  
Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 10: Su Emme Yüksekliğinin Tayini  
Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: "Sonnenbrand Bazalt" İçin Kaynatma Deneyi  
Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: "Sonnenbrand Bazalt" İçin Kaynatma Deneyi  
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini  
Agregaların termal ve bozunma özellikleri için deneyler - Bölüm 5: Termal şoka direncin tayini  
Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi  
AgregalarıTane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu  
Ağ Kodlama
Ağ Optimizasyonu Üzerine Geliştirmeler (Ilog optimizasyon paketi kullanarak )
Ağır Metal Analizi
Ağır Metaller (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Ag, Zn, Ni)
Ağır Metaller (Cd, Cu, Cr, Fe, Mn, Pb, Ag, Zn, Ni)
Ağırlık Kaybı (Nem, Uçucu Organikler, Kül) Analizi
Ağırlık Ölçülmesi
Ağırlık Tartma
Ahşap Deneyleri
Ahşap Yapı Sistemlerinin Analizi ve Boyutlandırılması
Akciğer Kapasitesi
Akım Görüntüleme Deneyleri ve Analizi
Akım Görüntüleme Teknikleri
Akışkan Akımı
Akışkan Akülerin Elektrokimyasal Ölçümleri
Akışkanlar Dinamiği Analizleri
Akma, Çekme ve Basma Mukavemeti
Aktif Karbon ve Karbon Nanotüp Üretimi
Aktif Katı Tayini (metilen mavisi)
Aktif Süzgeç Deneyleri
Aktif-Pasif Mikrodalga Devre Deneyleri
Aktivite Belirlenmesi
Akustik Dalga Hızı Deneyi (P ve S dalga hızı, Dinamik E ve v)
Akustik Empedans ve Ses Yutma Katsayısının Ölçülmesi
Akü Şarj ve Deşarj Karakteristiklerinin Elde Edilmesi Testi
Alana İlişkin Anket Uygulamaları
Alçak Frekans Güç Kuvvetlendiricileri Deneyleri
Alçak Frekans Osilatörlerin Deneyleri
Alfa - Beta Ölçümü
Alfa-Işını Yutma katsayısı
Algısal Kalite Ölçümü
Alkali Agrega Reaktivite Deneyi
Alkalinite
Altın Analizi (Gold analyses)
Altprogram ve Yığın İşlemleri
Aluminyum
Alüminyum alaşımları hazırlanması ve dökümü
Amonyak Azotu
Amonyak Azotu
Anaerobik Bakteri Analizi
Anaerobik ve Laktat Ölçümleri
Analog Tümdevre Yapı Blokları Deneyleri
Analog ve Dijital Kontrolör Deneyleri
Analog/Dijital Elektronik Devre Tasarımı
Anot Verim Deneyleri
Anten Empedansı Ölçümü
Anten Kazancı Ölçümü
Anten Kazancı ve Işıma Karekteristiği (X-bandı)
Anten Ölçüm Deneyleri
Antimikrobiyal Aktivite
Antimikrobiyal Aktivite Testi
Antioksidan Aktivitesi Tayini
Anyon Analizi
AOX
Arayüzey Gerilimi Ölçümü
Ardışıl Devre Tasarımı
Arkeoloji Araştırmaları
Armatür ve Işık Kaynaklarının Karakteristik Özelliklerinin Ölçümü ve Raporlanması
Armatürlerin Isıl Simülasyonlarının Yapılması
Armatürlerin Işık Şiddeti Değerlerinin (I) C ve Gama Düzlemleri için Ölçümü ve Raporlanması
Armatürlerin Optik Tasarım ve Simülasyonlarının Yapılması
Asansör Tampon Testi
Aside ve Baza Dayanıklılık Testi
Asidite
Asidite
Asimetrik Sentezler
Asit Kaybı
Asitlik (laktik asit cinsinden)
Asitlik Tayini
Asitlik Tayini
Asitlik Tayini
Asitte Çözünmeyen Kül
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Asitte Çözünmeyen Kül Tayini
Askıda Katı Madde Miktarı
ASR Deneyleri
Aşınma Dayanımı
Aşınma dayanımı (DIN 53516)
Aşınma dayanımı (Martindale)
Aşınma Deneyi
Aşınma Deneyi
Aşınma Deneyi
Aşınma Deneyi / Los Angeles
Aşınma Testleri (Triboloji)
Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)  
Aşırı Akım ve Toprak Teması Rölesi
Aşırı ve Düşük Gerilime Karşı Koruma
Atık Gaz Temizleme Teknikleri ve Deneyleri
Atık Malzeme Grubu Belirleme
Atıksu Analizleri
Atıksu Arıtımı ve Çevre Koruma Çalışmaları
Atmosferik Basınç Ölçümü ve Hata Düzeltmesi
Atomik Absorbsiyon Analizleri
ATWOOD Makarası
Ayak Altı Basıncı Dağılımı
Aydınlatma Aygıtlarının Fotometrik Eğrisinin Çıkarılması
Aydınlatma Elemanları Performans Ölçümleri
Aydınlatma Saha Etütleri
Ayrık Taneli Kaya ve Kum Örneklerinin Binoküler Mikroskop ile Bileşen Tayini ve Boyut Analizleri
Azot Oksijen ve Hidrojen Tayini
Azot Oksit (NOx) Emisyonlarının Ölçümü
Bacillus cereus Analizi
Bakteri
Bakteri Toksisite Deneyleri
Basınç Altında Deformasyon
Basınç Dayanım Deneyi
Basınç Dayanım Deneyi
Basınç Dayanımı
Basınç Dayanımı
Basınç Dayanımı
Basınç Dayanımı
Basınç Dayanımı Deneyi
Basınç Deneyi
Basınç Deneyi
Basınç Deneyi
Basınç Deneyi
Basınç Ölçümü
Basınçlı Geçirimlilik Deneyi
Basınçlı Su Emme
Basınçlı/Basınçsız Geçirimlilik Deneyleri
Basınçsız Geçirimlilik Deneyi
Basınçsız Geçirimlilik Deneyleri
Basit Ham Petrol Damıtma
Basit Kesme Deneyi
Basit Sarkaç
Basma Deneyi
Basma Deneyi
Basma Testi
Batmaya Karşı Direncin Tespiti Deneyi(Penetrasyon)
Baz Metal Analizi (Base metal Anaysis)
Bazı Sıvılara Karşı Dayanıklılık
Bellier İndisi
Benzoat Tayini
Benzoik Asit Tayini
Besleme Gerilimi Düzenleri
Besleyici (Nutridant Element Analizi)
Beta-Işını Yutma katsayısı
Beton Agregaları Yeterlilik Deneyi
Beton Borular
Beton Briketler
Beton Dizayn ve Üretimleri
Beton Kırılma Enerjisi Tayini / Eğilmede
Beton Üretim Hesapları ve Deneyleri
Beton Üretimi (Komple, 3 çeşit agrega için)
Beton Üretimi (Komple, 4 çeşit agrega için)
Betonarme Çelik Çekme Deneyi
Betonda Elastiklik Modülü
Betonda Elastiklik Modülü Deneyi
Biçim Muayenesi
Bierer-Davis Metodu ile Eskitme Deneyi
Bilgisayar Destekli Biçimsel Modelleme
Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
Bilinmeyen Mikroorganizma Tayini (16SrDNA yöntemi ile)
Bilişsel Ağlar
Bilişsel Modellemeler
Bina Aerodinamiği
Birbirine Bağlı Ağ Analizi
Birefringence (çift kırıcılık) Ölçümleri
Birim ağırlık
Birim Ağırlık Deneyi
Birim Ağırlık Deneyi
Birim Ağırlık Deneyi
Birim Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Birim Ağırlık, Su, Emme Deneyi
Birim Ağırlık, Su, Emme Deneyi
Birim Hacim Ağırlığı
Birim Hacim Ağırlığı Deneyi
Birim Hacim Ağırlığı Tayini
Birim Hacim Ağırlığı Tayini
Birim Hacim Kütlesi Tayini
Birincil Üretim
Bit Hata oranı ölçümleri (BERT up to 13.5Gb/s)
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Yağların Bileşimleri / TAG, DAG, MAG, FFA
Bitkisel ve hayvansal kökenli yağların yağ asidi bileşimlerinin belirlenmesi
Bitkisel Yağ Analizleri
Bitüm Ayrıştırma (Ekstraksiyon)
Biyobozunurluk Testleri
Biyolojik Arıtılabilirlik Çalışmaları
Biyolojik Etkinlik Testleri
Biyolojik Oksijen İhtiyacı
Biyolojik Oksijen İhtiyacı Ölçümü (BOİ)
Biyolojik Sistemlerin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi
Biyolojik Verileri (EKG, EEG, EMG, ENG, FKG, vb.) Toplayan Sistemlerin Tasarımı
Biyomalzeme Tasarımı
Biyomedikal Sinyal/Görüntü İşleme ve Görüntüleme
Biyomoleküler Simulasyonlar
Biyosidal Ürünlerin Kimyasal Analizleri
BJT ve MOSFET'in DC Özelliklerinin Çıkarılması
BJT'li Kuvvetlendiricilerin Frekans ve Darbe Cevabı Deneyi
Blaine Özgül Alanının Bulunması
BMI (Body Mass Index)
Boncuklaşma (pilling)
Bond Öğütme İndeksi Testleri
Boole Cebri
Bor Fiberi Üretimi (Kimyasal Buhar Biriktirme yöntemi ile)
Borlama İşlemi
Borularda Akış Hızı Tayini
Boy Şekil Değiştirmesi
Boya Filmi Sertlik Ölçümleri
Boya Maddeleri Tayini (kalitatif)
Boya Tayini
Boya Tayini (kalitatif)
Boya Tayini (kalitatif)
Boya Tayini( kalitatif)
Boyut Muayenesi
Boyut Ölçümleri
Boyut ve Ağırlık Tespiti
Boyut ve Biçim Muayenesi
Boyutlarda Değişmezlik
Boyutların Kontrolü
Boyutların Ölçülmesi
Boyutların Tespiti
Boyutların Tespiti
Boyutsal Değişim (3 yıkama x2)
Boyutsal kararlılık
Böhme Aşınma Direnci
Böhme Aşınma Direnci
Bölgesel İklim Modelleme
Brezilyan Indirect (Dolaylı) Çekme Deneyi
Brix ° Tayini
Buhar Difüzyon Direnci Tayini
Buhar Difüzyon Direnci Tayini
Buhar Geçirgenliği Tayini
Buhar Geçirimlilik Deneyi
Buharlaşma Ölçülmesi
Buharlaşma Ölçümü
Buharlı Sterilizasyon
Bulanıklık
Bulanıklık, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen ve pH Ölçümü
Bulanıklılık
Burma Deneyi
Bükülme
Büküm, (2 kat x 2)
C Vitamini Analizi
Cam Eritiş Deneyleri
Cam Sentezi
Cam, Cam-Seramik ve Seramik Malzemelerin Hazırlanması
Can Kurtarma Teçhizatları için Uygunluk Testleri
Canlı Kalma Donanım ve Malzeme Tanıtımları
Cassagrande (Kıvam Limitleri Tayini) Deneyi
CBR
CBR Deneyi (Hazırlanmış zeminlerde)
CBR Deneyi (Yaş CBR yüzdesi)
CBS - Coğrafi Veri Sorgu/Analizi
CBS - Coğrafi Verilerin Editlenmesi
CBS - Coğrafi Veritabanı Kurulması
CBS - Harita Üretimi
CBS için Veri Toplanmasına Yönelik DGPS Ölçmeleri
CBS için Veri Toplanmasına Yönelik GPS Ölçmeleri
Cerchar Aşındırıcılık Deneyi
Cerchar Sertlik Deneyi
Cevher Mikroskobu İncelemesi (Ore microccope characterization)
Cevher Örneklerinin Parlatılması (Üstten Aydınlatmalı Mikroskop için)
CH4 ve CO2
Cilalanma Katsayısı Tespiti Deneyi
Civa
Cl Analizi
Clostridium botulinum Analizi
Clostridium perfringens Analizi
CNC 5 Eksen Parça İşleme
CNC Dik İşleme Merkezinde Kuvvet Ölçümü
CNC Dik İşleme Merkezinde Titreşim Ölçümü
COLREG 72 Kapsamındaki Teçhizat İçin Uygunluk Testleri
Conducted (Temaslı) Bağışıklık Testi/0-150kHz
Conta Test Sistemi
Cr (+6) Analizi
CTP Boru Deneyleri
Curie Sıcaklığı Ölçümü
Çalışma Sıcaklığını Denetim Altında Tutabilme Amacına Yönelik Deneyler
Çamur Hacim İndeksi (ÇHİ)
Çamur Katkı Maddeleri Analizi
Çap Ölçüm
Çarpışma Testleri - Sayısal ve Deneysel
Çarpışmalar
Çatlak içi Akış Davranışı
Çatlama Deneyi
Çekip Çıkarma Deneyleri
Çekme Dayanımı
Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranı
Çekme Deneyi
Çekme Deneyi
Çekme Deneyi
Çekme Deneyi - Akma-Çekme Dayanımı, Kopma Uzama Oranının Bulunması)
Çekme Testi
Çekme-Kopma Mekanik Testleri
Çelik Yapı Sistemlerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Çentik Darbe Deneyi
Çeşitli Bitki Örneklerinin İncelenmesi
Çeşitli Bitki Örneklerinin İncelenmesi
Çeşitli İzotopların Nicelik ve Niteliksel Tayini
Çeşitli Kömürlerin Yakılması (Araştırma Amaçlı)
Çeşitli Metallerin Hassas Dökümü (2000°C'ye kadar)
Çeşitli Örneklerde Eser Element Analizi
Çeşitli Yaş Analizler
Çevre Analizleri
Çevre Araştırmaları - Hava, Su, Toprak Kirliliği
Çevre Araştırmaları, Hava - Su - Toprak Kirliliği
Çevresel Etkiler için ESD Testi Ölçümleri
Çift Kırıcılık - Birefringence Ölçümleri
Çift Tank Sıvı Seviye Kontrol Deneyi
Çikolatada Kakao Yağı
Çimento Dayanımı ve Reolojisi
Çimento Hammadde Analizi
Çimento Harçlarının Çok Düşük Sıvı Geçirgenliği
Çimento Standard Deneyleri
Çimento üzerinde TS24’e göre komple deney
Çimento Üzerinde TS24’e Göre Komple Deneyler - Beton Üretimi
Çok Hızlı Sayısal Sistemlerin Analizi (4 GB/s'e kadar veri yakalabilme hızı)
Çok Kapılı Devre Modelleri Çıkarma
Çok Katlı Bina Etrafındaki Hava Akışının Modellenmesi
Çok Taşıyıcılı Sistemler (4G ve ötesi)
Çorap Isı İletim ve Taşınım Katsayısı Ölçme Deney Düzeneği
Çökelebilen Madde
Çöktürme Deneyleri
Çözelti Hazırlama
Çözeltilerin Elementel Analizi (Fosfor, Titanyum, Tungsten, Klor, Krom)
Çözülmüş Oksijen
Çözündürme Deneyleri
Çözünmüş İnert Madde (S11)
Çözünmüş Katı Maddeler
Çözünmüş Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Çözünmüş Oksijen
Çözünmüş Oksijen
Çözünmüş ve Partiküler İnert madde (S11 ve X11)
Çözünürleştirme İşlemleri
Çözünürlük Deneyi
Çözünürlük Deneyi
D Frekans Elektromagnetik Bağışıklık Testi
Dağıtım Sistemlerinde SCADA Uygulamaları ve RTU Sistemleri
Dairesel Kesme Deneyi
Dalga Boyu Ölçümü (X-bandı)
Dalga Kanalı Deneyleri
Dalga Yayınım Modellemesi
Dalma Eğitim ve Uygulamaları
Dane Birim Hacim Ağırlık
Darbe Bağışıklık Testi
Darbe dayanıklılığı
Darbe Dayanımı Deneyi
Darbe Dayanımı Testleri
Darbe Deneyi
Darbe Deneyi
Darbe Deneyi
Darbe Deneyleri (Çentik, İzo, Charpy)
Darbe Kod Modülasyonu
Darbe Testi
Datum Dönüşümü için Ölçmeler ve Transformasyon Hesabı
Datum Dönüşümü için Ölçmeler ve Transformasyon Hesabı
Defibrilatör Analizi (Defibrilatörlerin Gücünün Ölçülmesi ve Çıkış Dalga Şekillerinin Elde Edilmesi)
Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi
Değişken Gerilimler
Değme Açısı ve Yüzey Gerilim Tayini
Delik muayenesi
Delik Muayenesi
Delinme mukavemeti
Delta Modülasyonu
Demir - Fe
Demir, Alüminyum, Titanyum Alaşımlarının Kimyasal Bileşim Analizi
Demir-çelik alaşımları hazırlanması ve dökümü
Demiryolları Seyir Testleri
Demiryolu balastları için agregalar
Demiryolu balastları için agregalar
Denature Gradyan Jel Elektroforezi
Deneysel Araç Aerodinamiği
Deneysel Gerilme Analizi
Deneysel Gerilme Analizi
Denge Diyagramlarının Çıkarılması
Denge Testleri
Deniz Buzları (Tipleri, Yoğunlukları, Uzantısı, Kalınlıkları, Kar Tabakası) Tespiti
Deniz Kirliliği Dağılımının İncelenmesi
Deniz Kirliliğini Önleme Teçhizatları için Uygunluk Testleri
Deniz Kirliliğinin Oluştuğu Riskli Alanların Belirlemesi
Deniz Suyu Haslığı
Deniz Suyu Parametreleri Ölçümü (Tuzluluk, Sıcaklık, Yoğunluk)
Deniz Suyunda Besin Elementi Analizleri
Deniz Tabanı Derinlik Ölçümü
Deniz Tabanına Yönelik Hidrografik Ölçmeler
Deniz Tabanına Yönelik Hidrografik Ölçmeler
Deniz Trafik Yönetim Sistemi Oluşturma Çalışmaları
Deniz, Göl, Akarsu için Saha Ölçümleri - Tuzluluk / Çözünmüş Oksijen / pH
Deniz/Havuz/İçme Suyu Dezenfektan Bakterisidal Analizleri
Deniz/Havuz/İçme Suyu Mikrobiyolojik Analizler
Denizcilik Performans Ölçümü ve Analizi
Denizde Canlı Kalabilme Uygulamaları
Denizde ve Karada Ölçülen Sismik Verilerin İşlenmesi, Analizi, Değerlendirilmesi
Deprem Hasar Tahmini Analizi
Deterjan (Amonyak Y.A.M.)
DF Harmonik Emisyon Testi
Dış Cephe Kaplama Elemanları Dürabilite Deneyleri
Dış Cephe Kaplama Elemanları Mekanik Deneyleri
Dış Cephe Kaplama Elemanları Sistem Deneyleri
Dış Görünüş Muayenesi
Dielektrik Sabiti (X-bandı)
Dielektrik Sabitleri Ölçümü
Diferansiyel Röle
Difüzyon Katsayısı Ölçümü
Difüzyon Katsayısı Tespiti
Dijital Radyografi
Dikiş Kayması
Dinamik Sayısal (Sonlu Eleman) Gerilme Analizi
Dinamik Sonda (Arazi Deneyi)
Dinamik Üç Eksenli Basınç Deneyi
Direksiyon Sistem Testleri (Otomotiv)
Direkt (Doğrudan) Kesme Deneyi
Direnç Deneyleri ve Analizi
Direnç Ölçmeleri
Distilasyon
Distorsiyon ve Harmonik Ölçümleri (Spectral Analysis to 50GHz)
Diyastaz Tayini
Diyet lifi Analizi
Diyet lifi Analizi
Diyet lifi Analizi
Diyet Lifi Analizi
Diyet Lifi Tayini
DNA Dizi Analizi
DNA Dizi Analizi
DNA ve RNA İzolasyonu
Doğa Esinli Hesaplama
Doğal Atık Maddelerden Elde Edilen Bileşiklerin Yüzey Aktif Madde (surfaktant), Polimer ve Nanokompozit Olarak Değerlendirilmesi
Doğal Radyasyon Seviyesi Ölçümü
Doğal Radyoaktivite Konsantrasyonu Tayini
Doğal taş - Aşınma direncinin tayini  
Doğal taş - Aşınma direncinin tayini  
Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle)  
Doğal taş deney metotları - Dinamik elastisite modülünün tayini (temel rezonans frekansının ölçülmesiyle)  
Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini
Doğal taş deney metotları - Knoop sertliğinin tayini
Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini 
Doğal taş deney metotları - Kopma enerjisinin tayini 
Doğal Taşlar - Deney Metodları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metodları-Sabit Moment Altında Eğilme Dayanımının Tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Atmosfer basıncında su emme tayin  
Doğal taşlar - Deney metotları - Atmosfer basıncında su emme tayin  
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Doğrusal ısıl genleşme katsayısının tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Pandül deney donanımıyla kayma direncinin tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Petrografik inceleme  
Doğal taşlar - Deney metotları - Petrografik inceleme  
Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini
Doğal taşlar - Deney metotları - Ses hızı ilerlemesinin tayini
Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Statik elastik modülün tayini  
Doğal taşlar - Deney metotları - Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Doğal taşlar - Deney metotları - Termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin tayini
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuz Kristallenmesine Direncin Tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuzlu Buharla Yıpranmaya Direncin Tayini
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Tuzlu Buharla Yıpranmaya Direncin Tayini
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini  
Doğal Taşlar - Deney Metotları - Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Basınç Dayanımı Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini  
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
Doğal Taşlar- Deney Metotları- Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
Doğal Taşlar Deneyleri ve Özellikleri
Doğal Taşlar Deneyleri ve Özellikleri
Doğal Taşlar Deneyleri ve Özellikleri
Doğal Taşlarda Su Emme
Doğal Taşlarda Su Emme
Doğal Taşlarda Su Emme
Doğal Taşlar-Deney Metotları-Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Tayini
Doğal Taşlar-Deney Metotları-Saplama Deliğinde Kırılma Yükünün Tayini
Doğal Ürünlerden Aktif Madde İzolasyonu, Saflaştırılması, Yapı Tayini, Türevlendirilmesi
Doğal Ürünlerden İzole Edilen Aktif Maddelerin Nano Formulasyonlarının Hazırlanması (Nano-drug)
Doğal Ürünlerin Aktivite Tayinleri
Doğal ve Sentetik Kopolimerlerin Sentezi ve Kontrollü Salımda Kullanımı
Doğru Akım ve Gerilim Ölçmeleri
Dolaylı Çekme Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanıklılık Deneyi
Dona Dayanım
Donatı Tesbiti
Donatılı Gazbeton Yapı Elemanlarının Emniyet Katsayısı
Dondurarak Kurutma
Donma Etkisi
Döküm Kumu Testleri
Dökümlülük Testi
Dönel Sızdırmazlık Elemanlarının Performans Testi
Dönüştürücü devreleri
Duman Ölçümü
Duran Dalga Oranı Ölçümü (X-Bandı)
Duvar Deneyleri (Diyagonal Çekme)
Duvar Deneyleri (Eksenel Basınç)
Düğüm Noktası Deneyleri 1/1
Düktilite
Düşük Hızlı Rüzgar Tüneli (ARGE Amaçlı)
Düzlem Çerçeve Deneyleri 1/1 (İki açıklıklı)
Düzlem Çerçeve Deneyleri 1/1 (Tek açıklıklı)
Düzlem Çerçeve Deneyleri 1/2 (Tek açıklıklı)
Düzlem Çerçeve Deneyleri 1/3 (Tek açıklıklı)
E. Koli
EC ölçümü
EDS Analizleri
EEG İşaretleri ile Beyin-Bilgisayar Arayüzünün Gerçeklenmesi
Egzoz Emisyonu Tip Testi (Otomotiv)
Egzoz Gazı Debi Ölçümü
Egzoz Gazı Hız Ölçümü
Egzoz Gazı Sıcaklık Ölçümü
Eğilme - Çekme Deneyi
Eğilme Dayanımı
Eğilme Dayanımı
Eğilme Dayanımı Deneyi
Eğilme Dayanımı Deneyi
Eğilme Deneyi
Eğilme Deneyi
Eğilme Deneyi
Eğilme Deneyi
Eğme Deneyi
Eğme Deneyi
Ekstraksiyon İşlemleri
El Penetrometresi
Elastik Modül Ölçümü
Elastiklik Modülü Tayini
Elastiklik Modülü Tayini
Elastisite Modülü
Elastisite Modülü
Elastisite Modülü Tayini
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi
Elek Analizi - Tanecik Boyutu Dağılımı
Elek Analizleri
Elektrik Alan Analizi
Elektrik Alan ve Potansiyel
Elektrik Cihazlarına İlişkin Uzun Süreli Güç/Enerji Ölçümü ve Kayıt
Elektrik Cihazlarının Şebekeden Çektikleri Akımın Harmonik Analizi
Elektrik Enerji Tasarruf Cihazlarının Performans Testleri
Elektrik Enerjisi Kalitesi Ölçümleri
Elektrik Makinalarında Harmonik Analizi
Elektrik Makinalarının Plaka Değerlerinin Belirlenmesi
Elektrik Makinalarının Verim Testleri
Elektrik Makinalarının Yükleme, Isınma ve İzolasyon Testleri
Elektrikli Taşıtlar
Elektrikli, Pnömatik ve Hidrolik Servo Sistemler
Elektriksel Deneyler
Elektriksel Emniyet (Şase ve Elektrot Kaçak Akımlarıyla İzolasyon Dirençlerinin Ölçülmesi)
Elektrisel Fast Transient Bağışılık Testi
Elektroensefalogram (EEG) İşaretlerinin İşlenmesi ve Analizi
Elektrokardiyogram İşaretlerinin İşlenmesi ve Analizi
Elektrokimyasal Akü Degradasyon Ölçümleri
Elektrokimyasal Akülerin Matematik Metotlarla Modellenmesi
Elektrokimyasal Kinetik
Elektrokimyasal Ölçümler
Elektrokoter Analizi
Elektronik Nivoların Kontrolü ve Kalibrasyonu
Elektronik Takeometrelerin (Totalstation ) Kontrol ve Kalibrasyonu
Elektronik Uzunluk Ölçerlerin Kontrol ve Kalibrasyonu
Elektrosprey Karakterizasyonu
Elektrostatik Ayırma Deneyi
Elektrostatik Boşalma Bağışıklık Testi
Eleme ve İncelik Tayini
Element Tayinleri
Elementel Analiz
Elementel Analiz
Elementel Analiz
Elementel Derinlik Profili
Elementel Etken Madde Testleri
Elementer Bor Üretimi
Elementer C ve S Analizi
EMC Testleri
Endüstri ve Binalarda Enerji Etüdü
Endüstride, Plastik, Lastik, Kağıt ve Cam gibi maddelerde Safsızlık Analizleri
Endüstriyel Aşınma Ölçümleri
Endüstriyel Atıkların Değerlendirilmesi
Endüstriyel Atıkların Elektrolitik İşlenmesi
Endüstriyel hammadde, Doğal taş, Silis Kumu, Agrega, Sediman, Toprak, Maden Atığı
Enerji dönüşümü deneyi ( Elektrik – Mekanik)
Enerji dönüşümü deneyi (Elektrik – Termal)
Enerji dönüşümü deneyi (Kinetik – Termal)
Enerji dönüşümü deneyi (Mekanik – Elektrik)
Enerji dönüşümü deneyi (Mekanik – Termal)
Enerji dönüşümü deneyi (Potansiyel – Elektrik)
Enerji dönüşümü deneyi (Solar – Elektrik)
Enerji Sistemlerinin Yapay Sinir Ağlarıyla Modellenmesi ve Simülasyonu
Enerji Üretim Sistemleri Genelinde Durum İzleme ve Hata Öngörüsü
Engelli İnsanlar için Elektromiyogram İşaretlerinin İşlenmesi, Analizi ve Kullanımı
Enjektör Alıştırma ve Bakımı
Enstrumantasyon Kuvvetlendiricisi ve Sağ Bacak Sürücüsü
Enterobacteriaceae Analizi
Enterokok Analizi
Ergimiş Tuz Elektrolizi (Vakumlu Sistemde)
Ergimiş Tuz Elektrolizi (Yüksek Frekanslı Sistemde)
Ergitme Deneyleri
Erime Sıcaklığı, Camsı Geçiş, Isı Kapasitesi, Kristallenme Sıcaklığı Tayini
Eriyik Akış İndeksi ve Eriyik Hacmi Ölçümü
Eriyik Akışkanlığı Ölçümü
Escherichia coli Analizi
ESEM (elektron), Konfokal Mikroskopisi, AtomicForceM (soft Tissue)
Eskitme Deneyi
Esneklik
Esneklik Modülü Tayini
Eterde Çözünmeyen Safsızlıklar
Etil Alkol Tayini
Etmen Temelli Benzetim Modellerinin Oluşturulması
Evaporasyon
Eylemsiz Makara ve Dönen Kütleler
Falcon Konsantratörü
Farklı Amaçlara Yönelik Jeodezik Altyapı Tasarımları
Farklı Amaçlara Yönelik Jeodezik Altyapı Tasarımları
Farklı Geometrili Gözenekli Ortamın Geçirgenliğinin Tespiti
Farklı Ortam Koşullarında Adsorpsiyon veya Isıl Bozunma Esaslı Kinetik Çalışmalar
Farklılık Testleri
Fatty Acid, Lipid, Sterol Extraction
Fay Zonlarında Yapılan Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçme ve Hesaplar
Fay Zonlarında Yapılan Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçme ve Hesaplar
Fay Zonlarında Yapılan Tektonik Hareketlerin Belirlenmesine Yönelik Ölçme ve Hesaplar
Fayans Sırının Seyreltik Alkaliye Dayanım Deneyi
Fayans Sırının Seyreltik Asite Dayanım Deneyi
Faz Analizi
Faz Analizleri
Faz Analizleri
Faz Farkı Ölçmeleri
Faz Gürültüsü Ölçümleri (Phase Noise)
Fekal Koliform
Fekal Koliform Analizi
Fekal Streptokok
Fenol
Fenolik Madde Profili
Fenolik Madde Profili
Fermentasyon
Ferro Alaşımları Üretimi
Fırın Enerji Tüketimi
Film Kalınlığı ve Yüzey Pürüzlülüğü Belirleme (Profilometre ile)
Fiziksel Hidrolik Model Deneyleri (2 ve 3 boyutlu)
Fiziksel Sarkaç
Fleksibilite Testi
Floresans ve Absorbsiyon Spektroskopisi Ölçümleri
Florür
Flotasyon Deneyi
FM-CW Radar Tasarımı ve Radar İşareti İşleme
Formol Sayısı Tayini
Fosfat
Fotoelastik ve Strain gauges deneyleri
Fotoelastisite Testi
Fotopolimer Malzemeden Hızlı Prototip Üretimleri
Fotovoltaik Güneş Pilleri
Frekans Analizleri
Frekans Bölgesi Ölçümleri (SNR/SFDR/THD up to 50GHz)
Frekans Modülasyonu / Demodülasyonu
Fren Testleri (Otomotiv)
Frigorifik ve Kimyasal Yöntemlerle - Donma Deneyi
Frigorifik Yöntemle Don Deneyi
FTIR Analizleri
FT-IR Ölçümleri
Fumonisin B1,B2,B3
Gama Spektroskopisi
Gama-Işını Yutma katsayısı
Gaz / Hava Hızı Ölçümü
Gaz Geçirgenliği
Gaz Geçirgenliği Testleri
Gaz ve Organik Buhar Adsorpsiyonu
GC - Gaz Kromatografisi Analizleri
GC/MS Analizleri
GC-MS Analizi
Geçirgenlik Ölçümü
Geçiş Grubu Element Analizi (Transition Group Element Analysis)
Gemi Dizeli Performans Deneyleri
Gemi Dizeli Performans Ölçümleri
Gemi Etrafında Viskoz Akım Analizleri
Gemi Formunun Matematiksel Programlama ile Direnç Yönünden Optimizasyonu
Gemi Operasyon ve Yönetimine Dair Tüm Eğitimler
Gemiadamlarında Performans Analizi
Geminin Limana Giriş ve Çıkışında Sınırlı Kıstasları Saptama
Gemolojik Analizler
Geniş Bantlı Kuvvetlendirici Deneyleri
Genlik Modülasyonu / Demodülasyonu
Geoit Belirleme Ölçmeleri
Geoit Belirleme Ölçmeleri
Gerçek Yoğunluk, Görünür Yoğunluk, Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini
Gerçek Zamanda Biyolojik İşaretlerin PC’ye alınması, Görüntülenmesi ve PC’de Saklanması
Gerçek Zamanda Çevrim-içi İşaret İşleme ve Veri Analizi Gürültü Analizi
Gerçek Zamanlı Kesme Uygulamaları
Geri Kazanım, Ekolojik Proses ve Hücre Tasarımı Çalışmaları
Gerilim Değişimi ve Çökmesi Bağışıklık (AC-DC)
Gerilim Oynamaları Bağışıklık Testi
Gerilim Oynamaları ve Fliker Testi
Gerilme-Şekil Değ. Diyagramının Çizilmesi
Gevşek Yığın Yoğunluğu ve Boşluk Hacmi Tayini
Gıda Analizleri
Gıda Maddelerinin Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
Glikojen
Global Radyasyonun Ölçülmesi
Glukoz
Gönyeden Kaçma
Gönyeden Sapma
Gönyeden Sapma ve Şekil
Görsel C++ Dili ve Mikro-denetleyici ile Yapay ve Biyolojik İşaret Üretimi
Görsel Engellerin Manevraya Etkilerinin İncelenmesi
Görüntü İşleme ve Nesne Tanıma
Görünüş ve Ses Özelliklerinin Muayenesi
Görünüş ve Ses Verme Özelliklerinin Muayenesi
Gözenek Çapı Analizi
Gözenekli Ortam Araştırma Deney Düzeneği (ARGE Amaçlı)
Gözenekli Ortamda Yanmanın Deneysel Olarak İncelenmesi
Gözeneklilik Ölçümü
Gözeneklilik, Yüzey Alanı ve Yoğunluk Ölçümleri
Gözle muayene
GPS Ölçmeleri ve Değerlendirmesi
GPS Ölçmeleri ve Değerlendirmesi
GPS Ölçmeleri ve Değerlendirmesi
Gramaj
Granülometri Analizi (Elek Analizi)
Granülometri Analizi (Hidrometre Analizi)
Granülometri Deneyi
Granülometri Deneyi
Gravimetrik Adsorpsiyon Sistemi Analizleri
Güç Kaynağı Statik ve Dinamik Performans Testleri
Güneş Enerjisi İzleme, Kullanım
Güneş Paneli Akım ve Gerilim Karakteristiklerinin Çıkarılması
Güneş Radyasyonu ve Net Radyasyon Ölçümleri
Gürültü Analizi
Gürültü Emisyonu Tip Testi (Otomotiv)
Gürültü Faktörü Ölçümleri (Noise Figure up to 50GHz)
Gürültü Ölçümleri
Güvenilirlik Analizi
Güvenlik Cihazlarının Yan Kanal Analizi
H2O, SO2, CO2, NOx gibi Çeşitli Gazların Adsorpsiyonu
Haberleşme Ağları - Gecikme ve İş Çıkarımı (delay, throughput) Hedefli Başarım Analizi Çalışmaları
Haberleşme Ağları için Başarım Arttırıcı Tekniklerin Önerilmesi
Hacim Ağırlığı Deneyi
Hacim Ağırlığı Deneyi
Hacim Sabitliği Deneyi
Hafif Beton Bloklar
Hafif Madde Oranı Tayini
Hafif Madde Oranı Tayini
Hafif Madde Oranı Tayini
Hafif Metallerde Çentik Darbe Deneyi
Halat Yükleme Testi
Ham Selüloz Analizi
Ham Selüloz Analizi
Ham Selüloz Miktarı
Harç Başlık Yapılması
Harç Üretim Hesapları ve Deneyleri
Hareketli Sıvı Kolonunda Kaynama Deney Düzeneği (ARGE Amaçlı)
Haritaların Sayısallaştırılması
Haritaların Taranması
Hassas Tartım
Hava Geçirgenliği
Hava Geçirgenliği Tayini
Hava Nemi Ölçümü
Havalandırma Cihazları Performanslarının Tayini
Havalandırma Şebekelerinin Planlaması ve Şebeke Problemlerinin Çözümü
Havanın Bağıl Neminin Ölçülmesi
Havanın Sıcaklığının Ölçülmesi
HCO3 - Bikarbonat
Helikopter ve Rotor Çevresinde Akış Analizleri
Hemholzt Bobinleri
Her Türlü Gemi Tekne Formu Dizaynı ve Optimizasyonu
Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği - Modelleme, Simülasyon, Sayısal İncelemeler
Hesaplamalı Finans Araştırmaları
Hesaplamalı Gıda Bilimi ve Teknolojileri Araştırmaları
Hesaplamalı Kimya ve Malzeme Bilimi Araştırmaları
Hesaplamalı Yerüstü Konuma Dayalı Sistemler
Heyelan ve Toprak Kaymalarının Belirlenmesi ve İzlenmesi
Hız Ölçümü
Hız Vektörlerin Belirlenmesi ve Analizi
Hız Vektörlerin Belirlenmesi ve Analizi
Hız Vektörlerin Belirlenmesi ve Analizi
Hızlı Prototipleme Cihazları ile Prototip Üretimi
Hızlı Prototipleme ile Tasarım ve Üretim
Hibrit Taşıtlar
Hidratasyon Isısının Ölçülmesi
Hidrojel Sentezi
Hidrojen Üretim, Depolama ve Enerji Çevrimi deneyi
Hidrojen Üretim, Depolama ve Enerji Çevrimi deneyi
Hidrojen Üretim, Depolama ve Enerji Çevrimi deneyi
Hidrojen Üretim, Depolama ve Enerji Çevrimi deneyi
Hidrokarbon İçeriği
Hidroksi Metil Furfural Tayini
Hidroksi Metil Furfural Tayini
Hidroksiprolin Miktarı
Hidrolik Asansör Valf Grubu Performans Testi
Hidrolik Güç Ünitesi Performans Testi
Hidrolik Jack Kalibrasyon Deneyleri
Hidrometalurjik Deneyler
Hidrostatik Testler
Howard küf Sayımı
Humanoid (İnsansı) Robotlar
Ice Chart"ların Değerlendirilmesi ve Chart Oluşumunda Uzaktan Algılama Uydularının Kullanımı
ICP-MS Analizi (ICP-MS Analysis)
IMO Polar Code
Implant Mukavemet Testleri
Implant Yorulma Testleri
Interharmonik Testi
IP Temelli Ağ Benzetim Programlarının Geliştirilmesi (ns benzetim paketi kullanılarak)
I-Q Mod./Demod. Ölçümleri (Constellation Diagrams)
Isı Aktarımı
Isı İletim Katsayısı Ölçme Düzeneği
Isı İletim Katsayısı Tayini
Isı İletim Katsayısı Tayini
Isı iletimi deneyi
Isı Kapasitesi Ölçümleri
Isı makinesi deneyi
Isı Pompalarının COP Değeri Tespiti
Isıl Döngü Testleri
Isıl Genleşme Katsayısı Ölçümü
Isıl İletkenlik Ölçümleri
Isıl işlem
Isıl İşlemler
Isıl Vakum Testleri
Isıl Zorlama Testleri
Isıtma Deneyleri
Isıtma Kaybı Deneyi
Islak Çekme Mukavemeti Testleri
Işık Haslığı (6 ve yukarısı x2)
Işık Kaynaklarının Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi (Akım, Gerilim, Güç, Güç Katsayısı vb.)
Işık Yaşlandırma Testi
Ivme, Hız, Deplasman Ölçümleri
Izoflavon Miktarı
Izotop Analizleri
İç Yapı Analizi
İçten Yanmalı Makineler Termal Güç Hesaplamaları
İdeal gaz yasası deneyi
İkili Sayılar ve Aritmetik İşlemler
İklim ve Atmosfer Modellemesi
İlçe Fenolojik Evre İzleme
İleri Geri Eğme Deneyi
İleri Teknoloji Bor Gazları Üretimi ve Gazların Saflaştırılması
İleri Teknoloji Seramik Tozlarının Üretimi ve Sinterlenmesi
İleri ve Ters Çözüm
İletim Hatları
İletkenlik
İletkenlik
İletkenlik
İletkenlik
İletkenlik Ölçümü
İletkenlik Spektroskopisi
İmajiner Dielektrik Sabitin Spektroskopisi
İnce Film Halinde Isıtma Deneyi
İnce Film Hazırlama (sol-gel ve vakum yöntemleri ile)
İnce Film Kaplama
İnce Film Kaplama
İnce Film Kaplama Analizleri (Difraksiyon, Faz, Kalınlık, Stres)
İnce Kesit Hazırlama (Petrografik Analiz için)
İnce Kesit Hazırlama Metodu- Sert Sedimanter Kayaçlar İçin
İnce Kesit Hazırlama Metodu- Sert Sedimanter Kayaçlar İçin
İnce Madde Oranı Tayini
İnce Madde Oranı Tayini
İnce Madde Oranı Tayini
İnce Madde Oranı Tayini
İnce Metal Folyo ve Film Kaplama Kalınlıklarının Tayinleri
İndüksiyon Süresi Tayini
İnert veya Farklı Gaz Atmosferlerinde Isıl Bozunma Davranımı
İnsan Akış Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
İnsansız Hava Araçları
İnvert Şeker Tayini
İplik Düzgünsüzlüğü
İplik Numarası (bobin)
İplik Tekstüresi
İslilik Ölçümü
İstatistik Mekanik Hesaplamalar
İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Doğrusal Olmayan Uygulamaları
İşlemsel Kuvvetlendiricilerin Doğrusal Uygulamaları
İz Bırakma
İz Element Analizi (Trace Element Analysis)
İzotop Belirleme
İzotop Belirlenmesi
Jeodezik Ağ Tasarımı, Kurulumu ve Ölçmeleri
Jeodezik Ağ Tasarımı, Kurulumu ve Ölçmeleri
Jeodezik Ağ Tasarımı, Kurulumu ve Ölçmeleri
Jeodezik Ağların Yönetimi ve Sürekliliğinin Sağlanması
Jeofizik Yazılım Geliştirme
Jeoistatistik Yöntemle Rezerv Hesapları
Jeokimyasal Analizler - Sülfat, Fe(II), Fe(III)
Jet Akışı
Jet Flotasyon Deneyi
Jig Deneyi
Jominy Deneyi
Kaçak Tayini
Kafein Miktarı
Kalınlık
Kalınlık (kumaş, halı)
Kalıplanabilirlik İndeksi
Kalitatif ve Kantitatif Analizler (GC-MS ve FTIR Cihazları ile)
Kalitatif, Semi Kantitatif ve Kantitatif Elementel Analiz
Kalorimetre Ölçümleri
Kalsinasyon ve Kavurma
Kalsiyum
Kalsiyum Fosfat Çimentolarının Analizi
Kalsiyum, Sodyum, Magnezyum, Potasyum ve Amonyak Azotu
Kan Basıncı Ölçen Sistemlerin Kalibrasyonu
Kanal Kodlama ve Modülasyon
Kanal, Açı ve Konum Kestirim Yöntemleri
Kapalı Kap Alev Alma Noktası Belirleme
Kapasitans Tayini (EIS)
Kaplama Kalınlığı Ölçümü
Karasal ve Sualtı Sensör Ağları için Konumlandırma Temelli Deneyler ve Benzetimlerin Gerçeklenmesi
Karayolları Seyir Testleri
Karbon Köpük Üretimi (Araştırma Amaçlı)
Karbon Kükürt Tayini
Karbon Malzemelerin 3000 oC'ye kadar Grafitizasyonu (Araştırma Amaçlı)
Karbon Siyahı Deneyi
Karbon Yapılı Malzemelerin Karakterizasyonu
Karbonatlaşma Miktarının Tespiti Deneyi
Karbondioksit (CO2) Emisyonlarının Ölçümü
Karbonhidrat
Karbon-Kükürt Ölçümleri
Karbonmonoksit (CO) Emisyonlarının Ölçümü
Karışım Oranı (her lif için)
Karışım Zamanı Tayini
Karışımdaki Sıvı Maddelerin Miktar Tayini, Kinetik Çalışma
Karl Fischer Yöntemi ile Nem Tayini
Karot Alma
Karşılıklı İndüksiyon ve Çiftlenim
Karşıt Kuyu (Arazi Deneyi)
Katalizör Testleri
Katı Fosil Yakıtların Pirolizi (Araştırma Amaçlı)
Katı Yağ Analizleri
Katıların Özgül Yüzey Alanının Tayini / BET Metodu kullanarak Gaz Adsorbsiyonu ile
Katı-sıvı Ekstraksiyonu
Katkı Maddelerinin Etkilerinin ve İşleme Koşullarının İncelenmesi
Katlama Deneyi
Katmanlı Baskı Devre (PCB) Tasarımı
Katodoluminisans Analizi (Cathodoluminisans Analysis)
Kavitasyon Deneyleri
Kavkı Miktarı Tayini
Kaya Kesme
Kaya Kesme Deneyleri
Kaya Mekaniği Deneyleri İçin Kayaç Karot Numunelerinin Hazırlanması Boyut ve Şekil Toleranslarının Tespiti  
Kaya Mekaniği Deneyleri İçin Kayaç Karot Numunelerinin Hazırlanması Boyut ve Şekil Toleranslarının Tespiti  
Kaya Öğütme
Kaya Örneklerinin İnce kesitleri üzerinden Petrografik Tanımlarının yapılması
Kaya Örneklerinin Mineralojik Bileşim Tayinleri
Kaya ve Zemin Şev Stabilitesi
Kayaç Gözenekliliği
Kayaç içi Akış ve Ötelemede Isı Etkisi
Kayaç Özdirencini Belirleme
Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini  
Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini  
Kayaç Süreksizliklerinin Direkt Makaslama Mukavemetinin Yerinde Tayini  
Kayaç Süreksizliklerinin Direkt Makaslama Mukavemetinin Yerinde Tayini  
Kayaçlar - Su Muhtevası, Yoğunluk ve Porozite Tayini  
Kayaçlar - Su Muhtevası, Yoğunluk ve Porozite Tayini  
Kayaçlarda Duraylı Göreli Geçirgenlik
Kayaçlarda Kılcal Basınç
Kayaçlarda Su Emme
Kayaçlarda Su Emme
Kayaçlarda Su Emme
Kayaçlardaki Feldispatların - Alkali Feldispatlar ve Plajioklasların - Boyama Metodu ile Tayini  
Kayaçlardaki Feldispatların - Alkali Feldispatlar ve Plajioklasların - Boyama Metodu ile Tayini  
Kayaçların Çekme Dayanımlarının Tayini
Kayaçların Çekme Dayanımlarının Tayini
Kayaçların Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Metotla Tayini  
Kayaçların Çekme Mukavemetinin Dolaylı (İndirekt) Metotla Tayini  
Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini  
Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini  
Kayaçların Fiziksel Özelliklerinin Tayini
Kayaçların Gaz Geçirgenliği
Kayaçların Normal veya Çok Düşük Sıvı Geçirgenliği
Kayaçların Sıvı Geçirgenliği
Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini  
Kayaçların şişme ve suya dayanıklılık özelliklerinin tayini  
Kayaçların Şişme ve Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini  
Kayaçların Şişme ve Suya Dayanıklılık Özelliklerinin Tayini  
Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kayaçların Tek Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kayaçların Üç Eksenli Basma Dayanımlarının Tayini
Kayma Deneyi
Kayma Deneyleri
Kaynak (Takı Malzemeleri için)
Kaynak Prosedür Deneyi
Kaynakçı Testi
Kaynama Deneyi
Kaynar Suda Su Emme
Kaynar Suda Su Emme
Kaynar Suda Su Emme
Kazein Tayini
Keserek Numune Hazırlanması
Kesikli Olay Benzetimi Modellerinin Kurulumu
Kesintisiz Güç Kaynağı Performans Testleri (bir faz veya üç fazlı)
Kesme - Bakalite Alma - Parlatma
Kesme Kutusu Deneyi (Konsolidasyonlu-Drenajlı)
Kesme Kutusu Deneyi (Konsolidasyonlu-Drenajsız)
Kesme Kutusu Deneyi (Konsolidasyonsuz-Drenajsız)
Kesme Kutusu Deneyi (Rezidüel)
Kesme Uygulamaları
Kılavuz Ray Gerilme Ölçümü
Kılavuz Ray Şekil Değiştirme Ölçümü
Kılcal Etkiye Bağlı Su Emme Katsayısının Tayini
Kılcallık Deneyi
Kılcallık Deneyi
Kılcallık Deneyi
Kılcallık Katsayısı
Kırılma İndisi Tayini
Kırılma Tokluğu Deneyi
Kırma
Kırma-Eleme
Kırmataş Üzerinde Gerekli Deneyler - Beton Üretimi
Kısa Analiz
Kısa Analiz (Uçucu Madde, Sabit Karbon, Nem ve Kül )
Kısa Vade Hava Tahmin Modellemesi
Kıvrılma
Kızdırma Kaybı
Kızdırma Kaybı Analizi (Kalsinasyon)
Kil Analizi
Kil Topakları Deneyi
Kil Topakları Deneyi
Killerin Verimlilikleri
Kimyasal Analiz
Kimyasal Analiz
Kimyasal Analiz (Her Türlü Aletli ve Aletsiz Yöntem ile)
Kimyasal Analizler
Kimyasal Analizler (ppb - milyarda bir mertebesinde)
Kimyasal Ayırma İşlemleri
Kimyasal Bileşim Analizi (ppb mertebesinde)
Kimyasal Çözeltiler ile Petrol Öteleme
Kimyasal direnç testi
Kimyasal Islak Aşındırma/Dağlama - Wet Etching
Kimyasal Islak Aşındırma/Dağlama - Wet Etching
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOI (Atık Su)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı KOI (İçme Suyu)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Ölçümü (KOİ)
Kimyasal Spektral Element Analizi
Kimyasal Yöntemle Don Deneyi
Kimyasallara Dayanıklılık
Kinematik Analiz
Kireç ve Manyezi Deneyi
Kiriş Deneyleri (Eğilme)
Klasik Teodolit Eksen Şartlarının Kontrolü ve Düzenlenmesi
Klor - Cl
Klor Geçirimliliği Deneyi
Klor Haslığı
Klor-Flor İyonları Hızlı Analizi
Klorofil
Klorofil a,b,c
Klorür
Knelson Konsantratörü
Koklaştırma Deneyleri
Kolay ayrışabilir organik madde (Ss1)
Kolesterol Analizi
Kolesterol Tayini
Kolesterol Tayini
Kolon Flotasyonu Deneyi
Kombinezonsal Devre tasarımında PLD Uygulamaları
Kompaksiyon Deneyi (Modifiye Proktor Deneyi)
Kompaksiyon Deneyi (Standart Proktor Deneyi)
Kompanzasyon ve Güç Faktörünün Düzeltilmesi
Kompozit Film Oluşumu
Kompozit Malzeme Üretimi
Kompozit Malzemelerin Üretimi
Kompozit Üretimi
Kondensat Numune Alma
Koni Delici Deneyi
Konservelerde Mikrobiyolojik Analiz
Konsol Kolon Deneyleri (Moment, kesme)
Konsolidasyon (Oedometer) Deneyi
Konsolidasyon Deneyi (Standart Yükleme-Boşaltma - 10 kademe)
Konsolidasyon Testleri
Kontak Açısı Ölçümü
Kontrol, Seyrüsefer ve Güdüm Sistem Tasarımı ve Uygulamaları
Kontrollü ve Kontrolsüz Doğrultucu Testleri
Konum Belirleme - Koordinat
Konvansiyonel Radyografi
Konveyör Testi
Kopma Mukavemeti
Kopmada Uzama Yüzdesi
Korozyon Ölçümleri
Korozyon Testleri
Korrozyon
Koşut Yinelemeli Yöntemler
Kömür Briketleme Deneyleri
Kömür Damarlarının Ani Püskürmeye Eğiliminin Araştırılması
Kömür Damarlarının Gaz İçeriğinin Belirlenmesi
Kömür ve Biyokütle Kurutma ve Hazırlama
Kömür ve Biyokütle Yakma ve Gazlaştırma Denemeleri ve Testleri
Kömür ve Biyokütle Yakma ve Gazlaştırma Tekniklerinin Geliştirilmesi
Kömür ve Biyokütle Yakma ve Gazlaştırmanın Teorik Modellenmesi
Kömür veya Biyokütlenin Pirolizi
Kömürlerde Kül, Kalorifik Değer, Kükürt ve Nem Tayinleri
Köprü ile Ölçmeler
Körfez veya Dar Sularda Geçis Standartlarının Belirlenmesi
Körfez veya Dar Sularda Özel Manevra Çalışmaları
Kristalizasyon (Sodyum Sülfat Deneyi)
Kriyojel Sentezi
Kriyojenik Sıcaklıklarda Termoelektrik Jeneratörlerin Deneysel Karakterizasyonu
Kriyojenik Sıvılarla Rejeneratif Enerji Depolama Teknolojileri
Kromatogafik Analizler
Kuantum Mekanik Hesaplamalar
Kullanılabilirlik Testleri
Kum Eşdeğeri Deneyi
Kum Üzerinde Gerekli Deneyler
Kum ve Çakıl Üzerinden Gerekli Deneyler - Beton Üretimi
Kuraklık İzleme
Kuru Film Kalınlığı Ölçümleri
Kuru Manyetik Ayırma Deneyi
Kuru Öğütme-Kuru Sınıflandırma
Kuru Temizleme Haslığı
Kuru temizlemede boyutsal
Kuruma Çekmesi Tayini
Kuruma Çekmesi Tayini
Kuruma Hızının Tespiti
Kuruma Zamanı Tayini
Kutup Bölgelerinin Uzaktan Algılama ile Takibi
Kuvvet ve Moment Ölçümü
Küçük Boyutlu Kazı Deneyi
Küçük Değerde Direnç Ölçülmesi
Küçük Molekül Difüsyonu Deneyleri
Küf İdentifikasyonu
Kükürt İzotopu için numune hazırlama
Kükürt Oksit (SOx) Emisyonları Ölçümü
Kül Miktarı
Kül Tayini
Kül Tayini
Kül Tayini
Kül Tayini
Kül Tayini
Kültüre Dayalı Mikrobiyolojik Analizler
Küpelasyon Analizi
Kütle Analizleri ile Yapı Tayini
La Chatelier Deneyi
LA ve ICP-MS Analizleri (ppm ve ppb derinliklere kadar)
Laktik Asit bakteri Analizi
Laktik Asit Tayini
Laktoz Ölçümü
Lamine-Temperli Cam Darbe Deneyleri
Laser Ablasyon Analizi (Laser Ablation Analysis)
Laser Işıma Verimi Araştırmaları - Quantum Efficieny
Lateks Film Oluşumu Deneyleri
Lazer Mikro İşleme
Lazer PCB Cihazı ile Baskılı Devre Üretimi ve MEMS Üretimi
Lazer Sensör Kalibrasyonu ve Modellenmesi
Lazer Tane Boyutu Analizi
Lazerli Hassas Koordinat Ölçüm Sistemi
LCD Göstergeli Saat Tasarımı
LD50 Etkinlik Testleri
LED Çip ve Modüllerinin Isıl, Elektriksel ve Optik Özelliklerinin Ölçümü
Leke Deneyi
Levha Pres Desen Çalışmaları
Liç İşlemleri
Liflere Dik Doğrultuda Basınç Deneyi
Liflere Dik Doğrultuda Çekme Deneyi
Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Deneyi
Liflere paralel Doğrultuda Çekme Deneyi
Ligand Sentezi
Likit ve Plastik Limit Tayini (wL, wp)
Limanların ve Rıhtımların Yapılarına Uygun Manevra Çalışmaları
Lineer Genleşme
Lineer Genleşme (150°C'ye kadar)
Lineer Sızdırmazlık Elemanlarının Performans Testi
Lipid
Lipoksigenaz Aktivitesi Tayini
Lipoksigenaz Aktivitesi Tayini
Liyofilizasyon
Lojik Kapılar ve İkili Devrelerin Deneyleri
Los Angeles Agrega Aşındırma Deneyi
LPG Proje ve Uygulama Kontrolü (Otomotiv)
Lüminesans Spektrumu İncelemeleri
Maden Filizlerinin Analizleri
Maden Hava ve İklim Özelliklerinin Ölçülmesi
Maden ve Tünellerde Tasman Tahmini
Maden Yataklarının 3-B modellemesi
Madenlerde Gürültü ve Aydınlatma Ölçümleri
Magmatik Kayaçlar - Mineralojik - Petrografik Tayin Metotları - Optik Metot  
Magmatik Kayaçlar - Mineralojik - Petrografik Tayin Metotları - Optik Metot  
Magnetoresistance Ölçümü (AMR,GMR,MTJ)
Magnetostriction Ölçümü
Magnezyum Sülfat Deneyi
Magnezyum Üretimi
Mahya Kiremitleri
Major Element Analizi (Major Element Analyses)
Makine Dairesi Personel Eğitimi
Maksimum Güç Aktarnma, Empedans Uyumu
Malzeme Modelleme
Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi
Malzeme Yorulma Testleri
Malzemelerin Çevresel Etki Özelliklerinin Belirlenmesi
Malzemelerin Dinamik Mekanik Analizi (DMA)
Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiğinin Ölçümü (DSC)
Malzemelerin Kristalizasyon Kinetiğinin Ölçümü (DSC)
Malzemelerin Radyasyon Karşısındaki Davranışları
Manometre, Sayaç Kalibrasyonları
Manyetik Alan Ölçümü
Manyetik Askı Deneyi
Manyetik Malzemelerin Mıknatıslanma Eğrilerinin Testleri
Manyetik Moment ve Coercivity Ölçümü
Manyetik Rezonans, Ultrasonik, Radyolojik ve Radyonüklid Medikal Görüntülerin İşlenmesi ve Analizi
Manyetik Süseptibilite Ölçümü
Manyetik Yöntemle Yüzey ve Yüzeyaltı Hatalarının Kontrolü
Marshall Deneyi
May Dönmesi
Maya- küf Analizi
Mekanik Analizler / Çekme Deneyleri
Mekanik Dağıtma Deneyleri
Mekansal Veri Üretimi, Analizi ve Yönetimi
Menhol Kapakları Yükleme Deneyleri
Mesafe Rölesi
Metal Analizleri
Metal Borür Tozlarının Sentezlenmesi
Metal Elementlerinin Analizi
Metal Ergitme
Metal Kaplama
Metal Tozları Çökme Yoğunluğunun Tayini
Metal ve Metal Bileşiklerinin Toksikolojisi
Metalik ve Kompozit Tozların Sinterlenme Davranışı
Metalik ve Kompozit Tozların Sinterlenme Davranışı
Metalurjide Alaşım Analizleri
Metalurjik Atıklar ve Çevre Koruma Araştırmaları
Metan ve Karbondioksit
Metanojenik Aktivite Testi
Meteorolojik Tehlike Analizi
Meteorolojik, Oşinografik ve Topografik Yapıların Seyir Halindeki Gemilere Etkilerinin Belirlenmesi
Metilen Mavisi Deneyi
Metraj (iplik)
Meyve Oranı
Mezofilik Sporlu Aerobik Bakteri Analizi
MIMO Kanallar
Micro Deval Aşınmaya Karşı Direnç Deneyi
Mikro Analiz
Mikro ve Nano Hareket Kontrolü
Mikrobiyal Analizler
Mikrodalga Görüntüleme (Tomografi) Deneyleri
Mikrodalga Güç Ölçümü (X - bandı)
Mikro-denetleyici Yapısı ve Kullanımı
Mikrofosillerin Mikrofotograflarının Çekilmesi
Mikronize Öğütme Deneyleri
Mikroskobik Sayım
Mikroskopik İncelemeler
Mikroskopi-Makroskopi
mikro-XRF Element Analizleri
Mikroyapı Analizi
Mikroyapı Analizleri (ikincil ve geri saçılmış elektron görüntüleri)
Mikroyapı İncelemesi
Mikroyapı İncelemesi
Mikroyapısal Karakterizasyon Analizi
Mine Uygulamaları
Mineral Analizleri
Mineral Separatlarının Epoksiye Gömülmesi ve Yüzeylerinin Parlatılması
Mineral Yağ Aranması
Modal Analiz ve Titreşim Kontrolü
Modelleme ve Performans Değerlendirmeye Odaklı Ölçümler (Varolan Wimax test ortamı üzerinde )
Molekül Ağırlığı Tayini
Molekül Ağırlığı ve Dağılımı Tayini
Molekül Ağırlığı ve Heterojenlik İndeksi Ölçümü
Moleküler Bağ Karakterizasyonu
Moleküler Modelleme
Motor Akustik Testi (Otomotiv)
Motor Egzoz Emisyonu Testi (Otomotiv)
Motor Generatör Testleri
Motor Gücü Testi (Otomotiv)
Motor Performans Testleri
Motor Performans Testleri (Otomotiv)
Mozley Masası Deneyleri
Mozley Siklonu Deneyleri
Muhtelif Kimya Mühendisliği Endüstriyel Analizleri
Mukavemet Testleri
Multi Gravite Ayırma Deneyi
Mutlak sıfır noktasını hesaplama deneyi
Müfredat Konuları Laboratuvar Çalışmaları
Nadir Toprak Element Analizi (REE Element Analysis)
Nano Ağlar için Yeni Teknikler Önerilmesi ve Benzetimlerinin Gerçeklenmesi
Nano Devrelerin Analizi (modellenmesi) ve Sentezi
Nano Malzeme Üretimi
Nano Ölçekte Tane Boyut Dağılımı
Nano Sentezi ve Karakterizasyonu
Nanoelektronikte Hata Analizi
Nanolif Üretimi
Nanolif Üretimi
Nanomekanik Optik ve Mekanik Testlerde Gömülü Cihaz Performanslarının Karakterizasyonu
Nanoyapılı Malzemeler Üzerine Hesaplamalar
Nem Dağılımının Modellenmesi
Nem Ölçümü
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem Tayini
Nem ve Kül
Net Radyasyonun Ölçülmesi
Nişasta (kantitatif) Tayin
Nişasta Miktarı
Nişasta Tayini
Nişasta Tayini
Nişasta Tayini
Nişasta Tayini
Nitrat
Nitrat - NO3
Nitrat Tüketim Hızı, NTH
Nitrit
Nitrit ve Nitrat Analizleri
Nitrit, nitrat, sülfat, bromat, fosfat, klorür, florür ve asetik asit
Nitrit/nitrat Tayini
Nitrit-nitrat Tayini
Nitrürleme İşlemi
Nivoların Kontrol ve Düzenlenmesi
NMR Analizleri
Nokta Yük Deneyi
Nokta Yükleme Dayanım Deneyi
Nokta Yükü Dayanım Deneyi
Normal Kıvam Suyunun Bulunması
Numune Hazırlama
Numune Hazırlama (Kalıba Alma-Zımparalama-Parlatma-Dağlama)
Numune Hazırlama (Silindirik, Kübik, istenilen boyutlarda)
Oda ile 4.2 K Sıcaklıkları Arasında Histeresis Eğrileri Ölçümü
Oda ile 4.2 K Sıcaklıkları Arasında İletkenlik Ölçümü
Oda Sıcaklığında Histeresis Eğrileri Ölçümü
Oda sıcaklığından 1500°C’ye kadar TG/DTA
Oda Sıcalığı ve 700 C Arasında Manyetik Duygunluk
OECD Biodegradabilite Bioavalibility Testleri
OFDM
Okratoksin A
Oksidasyon Stabilitesi Tayini
Oksijen (O2) Konsantrasyonu Ölçümü
Oksijen İndüksiyon Zamanı - OIT
Oksijen İzotopu için numune hazırlama
Oksijen Tüketim Hızı (OTH)
Oksijen ve Buhar Altında Bozulma
Oksit Dışı İleri Teknoloji Seramiklerinin Sinterlemesi
Oluklu Kiremitler
Optik Absorpsiyon Belirleme
Optik Deformasyon ve Gerilme Analizi
Optik Deformasyon ve Gerilme Analizi
Optik Geçirgenlik ve Yansıtma Belirleme (30 derece geliş açısında)
Optik Litografi
Optik Litografi
Optik Mikroskopi (İletken Soy Temiz Kristal Yüzeylerinin Atomik Mertebede Görüntülenmesi) - 1000x büyütmeye kadar
Optik Özellikleri Olan Kristal ve Cam Malzemelerin Sentezi
Optik Sabitler (indis, söndürme indisi) belirleme
Optik Tuzaklanmış Karmaşık Sıvı Mikroproblarının Mikro-Reolojik Ölçümleri
Optik ve Telsiz Ağlar için Özel Amaçlı Ağ Benzetim Programlarının Geliştirilmesi
Organik Asit Analizleri
Organik Bileşenlerin Varlığının Tespiti, Kütle Analizleri ile Yapı Tayini
Organik Bileşiklerin Varlığının Tespiti
Organik Bileşiklerin Varlığının tespiti, Kütle Analizleri ile Yapı Tayini
Organik Madde Oranı Tayini
Organik Madde Sentezi
Organik Madde Tayini
Organik Madde Tayini
Organik Madde Tayini
Organik Madde Tayini (Likit Limit Ornları ile)
Organik Madde Tayini (Yakma ile)
Organik Madde Tayini Deneyi
Organik ve Polimer Malzemelerin Kimyasal Analizi
Organik Yapı Aydınlatma
Organik, İnorganik ve Biopolimerik Bileşenler için Kapiler Elektroforetik Analiz Yöntemi Geliştirmek
Organo-metalik Katalizör Sentezi
Ortalama, Maksimum ve Minimum Hava Sıcaklığı Ölçümü
Orto Fosfat
Osilasyonlu Dalgalar Bağışıklık Testi
Otobüs Muayenesi (Otomotiv)
Otomobil Aynasının Aeroakustik Analizi
Otomotiv Testleri
Otonom Taşıtlar ve Seyir Sistemleri
Outgassing İşlemleri
Ovalama-Yıkanabilme Dayanımı Testleri
Öğütme
Ölçü Aletleri (A-metre vb.) Kalibrasyonu
Ölçü Transformatörleri
Öngerme Halatı Çekme Deneyi
Öngerme Halatının Özelliklerinin Tayini
Örgü Şekli
Örnek Hazırlanması ve Analizi için Çözelti Hazırlanması, Süzme, Ekstraksiyon ve Titrasyon İşlemleri
Örnek Hazırlanması ve Analizi için Kurutma, Santrifüjleme, Destile Su Eldesi İşlemleri
Örnek Hazırlanması ve Analizi için Öğütme, Kurutma, Yakma, Tartım İşlemleri
Örnekleme ve Darbe Modülasyonu
Örtme Gücü Testi
Örtücülük Gücü Ölçümleri
Özgül Ağırlık
Özgül Ağırlık
Özgül Ağırlık
Özgül Ağırlık – Su Emme Deneyi
Özgül Ağırlık Deneyi
Özgül Ağırlık Deneyi
Özgül Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Özgül Ağırlık ve Su Emme Deneyi
Özgül Kütle
Özgül Kütle
Özgül Kütle
Özgül Kütle ve Gerçek Porozite
P Dalgası Hızı Ölçümü
Paleomanyetik Araştırmalar
Pamuk Yağı Aranması
Paralel İletişim Arabirimi
Paraşüt Fren Testi
Parlak Kesit Hazırlama (Cevher Mikroskopisi için)
Parlaklık Ölçümleri
Parlaklık Tayini
Parlaklık ve Geçirgenlik Ölçümü
Parlama – Yanma Noktası Tespiti Deneyi
Partikül - Tanecik Boyutu Ölçümü
Partikül Boyut Dağılımı Analizi
Partikül Boyutu ve Boyut Dağılımı Ölçümü
Partikül Madde (PM) Emisyonları Ölçümü
Patlama Mukavemeti
Pelet Oluşturma İşlemleri
Peletleme Deneyi
permeabilite
Permeabilite Deneyi (Düşen Seviyeli)
Permeabilite Deneyi (Konsolidasyon deneyi sonucunda - her bir yük kademesi için)
Permeabilite Deneyi (Sabit Seviyeli)
Peroksidaz
Peroksit sayısı Tayini
Peroksit Sayısı Tayini
Peroksit Sayısı Tayini
Pervane Dizaynı ve Analizi
Petrografik Analiz için İnce ve Parlak Kesitlerin Hazırlanması
Petrografik İnce Kesit Hazırlama (Üstü Lamelle Kaplanmış İnce Kesit)
Petrol Ürünleri, Boya ve İnce Film Analizleri
Petrol Ürünlerinin Distilasyonu ve Karakterizasyonu
pH
pH
pH
Ph
pH Ölçümleri
ph Ölçümü
pH ölçümü
Ph Ölçümü
pH tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH Tayini
pH ve İletkenlik Ölçümleri
PHB, PHV, 3MV
Pil Performans Testleri (Lityum-İyon Pilleri)
Pil, Akü Standartlara Uygunluk Deneyleri
Pirinç Çubukla Sertlik Deneyi
Plaka Yükleme Deneyi (Arazi Deneyi)
Planlı Bakım Tutum Çalışmaları
Plastik Deneyleri
Plastik Migrasyon
Platin Analizi (Pt analyses)
Plazma Kuru Aşındırma/Dağlama - Dry Etching
Plazma Kuru Aşındırma/Dağlama - Dry Etching
PLC ve Mikroişlemci Programlama
PLL Uygulamaları
Pnömatik Lastik Testleri (Otomotiv)
Polarizan Mikroskop Altında Gözlem
Polarizan Mikroskopda Petrografik Analiz
Polimer Çözelti Özellikleri
Polimer Karakterizasyonu ve Yapısal Analiz
Polimer Karışımlarının Hazırlanması
Polimer Sentezi
Polimer Sentezi
Polimer Sentezi, Analizi ve Testleri
Polimer Zincir Kırılması
Polimeraz Zincir Reaksiyonu
Polimerik Malzemelerin Karakterizasyonu
Polimerizasyon Reaksiyon Kinetiğinin İncelenmesi / Foto-DSC, Gerçek Zamanlı FTIR
Polimerizasyon Reaksiyonlarının Sürekli İzlenmesi
Polimerler ve Polimerik Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Polimerlere Ultrases Etkileri
Polimerlerin Molekül Ağırlığı, Mutlak Molekül Ağırlıkları ve MA Dağılımlarının Ölçülmesi
Polimerlerin Molekül Ağırlıklarının Tayini
Pompa Karakteristikleri
Pompa ve Motorların Eksene Alma İşlemleri
Porozite Miktarı Tayini
Porozite Ölçümü
Portal Testi
Potansiyel Akım Bazlı Dalga Direnç Analizi (ITU-Dawson)
Pressiometre Deneyi
Priz Deneyi
Proctor Deneyi
Profometre ile Donatı Aralığı Ölçme
Proses Kontrol (Akış, Seviye, Sıcaklık, Basınç)
Proses Kontrol Deneyleri (Akış, Sıcaklık, Basınç)
Proses Otomasyon Deneyleri
Protein
Protein Olmayan Azot
Protein Tayini
Protein Tayini
Protein Tayini
Protein Tayini
Protein ve Yağ Testleri
Pseudomonas sp. Analizi
Psikofizyoloji Araştırmaları
Psikrotrofik Bakteri Analizi
Pull-off tester ile Örnek Çekme
Pulp Miktarı
Puls Magnetik Alan Bağışıklık Testi
Pundit Deneyi
Pürüzlülük Ölçümü
Radar Görüntülerinin İşlenmesi ve Analizi (InSAR)
Radon Gazı Ölçüm Sistemi (Kampüsteki Radon Gaz Salınımının Sürekli Ölçümü ve Analizi)
Radyasyon Ölçümü
Radyasyon Ölçümü
Radyatör Isı Gücü Tayini
Radyo Yayın Takibi
Radyoaktif Cevher Analizleri
Radyoaktif İzleyiciyle Etiketleme
Radyoaktivite Analizi
Radyoaktivite Seviyesi Belirlenmesi
Radyokimyasal İşlemler
Raman Spektroskopisi ile Moleküler Yapı Analizi
Raman, Mikro Raman ve Optik Tuzaklamalı Raman Spektrumu
Reaksiyon Kinetiği ve Hız Sabiti Tespiti
Reaksiyon Zamanı
Reaksiyonlar, Ekstraksiyonlar
Reel Dielektrik Sabitin Spektroskopisi
Rengin Işığa Dayanıklılığı Deneyi
Renk
Renk
Renk Değişimi
Renk Tayini
Renk Tayini (Spektrofotometre ile)
Reoloji Ölçümleri
Resistance Ölçümü
Rezervuar Simülasyonu
RF / Kovaksiyel Kablo Karakteristikleri Ölçümü
RF Alan Değeri Ölçümü
Ripple Bağışıklık Testi
RLC Devrelerinde Geçici ve Kalıcı Çözümler
Robertson Portatif Kesme Deneyi
Robot Eşgüdüm ve Planlama
Robot Haritalaması
Robot ile Görüntü İşleme
Robot Kol Sistemleri ve Mobil Robot Platformu
Robot Planlaması
Robot Prototip Tasarımı
Rowe Hücresi
Rölatif Sıkılık Tayini (Dr)
Rötre
Rötre Deneyi
Rötre Deneyi
Rötre Deneyi
Rötre Limiti Tayini (ws)
Rutubet Miktarı Tayini
Rüzgar – Güneş – Hidrojen Hibrit Enerji Sistemlerinin Analiz ve Optimizasyonu
Rüzgar Hızı ve Yönünün Ölçülmesi
Rüzgar Hızının/Yönünün Ölçülmesi ve Kayıtların Değerlendirilmesi
Rüzgar Tüneli için Köşe Dönüşlerinde Yönlendirici Kanat Tasarımı
Rüzgar Tüneli Testleri
Sac Şekillendirme Deneyi
Sahada Deneysel Gerilme Analizi
Salçada Likopen Tayini
Salmonella spp. Analizi
Sanal Gerçeklik Sistemleri ile Üç Boyutta Medikal Görselleştirme
Saponin Tayini
Sargı Yalıtım Deneyi
Sarsıntılı Masa Deneyi
Sarsma Sistemi
Sayısal Benzetimler
Sayısal Görüntü Analizi
Sayısal Görüntü Analizi
Sayısal Sistemlerde Ortak Yolun Kullanılması
Sayısal Yorulma Analizi
S-Bandı Frekans Spektrumu
SC-Co2 Ekstraksiyonu
Schmidt Çekici (N tipi ve L Tipi) Deneyi
Schmidt Çekici Sertlik Deneyi
Schmidt Deneyi
Schmidt Deneyi
Schmidt Deneyi
Seçici Metal Tayinine Yönelik Spektrofotometrik ve Voltametrik Çalışmalar
Sedimantasyon Terazisi Deneyi
SEM - Taramalı Elektron Mikroskobu (Morfoloji) Analizleri
SEM Analizleri
SEM Analizleri
SEM Analizleri
Sensor Ağ Uygulamaları (Varolan test ortamı üzerinde )
Sentetik İplik Çekimi
Sentez, Kaplama Hazırlama
Sera Gazı Emisyonları (Sox, Nox) Deneyleri
Seramik Malzeme Üretimi ve Kaplaması
Serbest Asitlik Tayini
Serbest Basınç Deneyi
Serbest Karbondioksit
Serbest Klor
Serbest Yağ Asidi Analizi
Seri İletişim Uygulamaları
Sertlik
Sertlik (Shore A ve Shore C, DIN 53505)
Sertlik Deneyi
Sertlik Deneyleri
Sertlik Deneyleri (Vickers)
Sertlik deneyleri (Vikers, Brinell, Rockwel, Mikro Sertlik, Shore A)
Sertlik Ölçümleri
Sertlik Ölçümü
Sertlik Ölçümü (Rockwell, Brinell, Vickers)
Servo Motor Deneyleri
Ses Altı Akış Deneyi
Ses Altı Akış Deneyi
Ses İletim Kaybı Özelliği Tayini
Ses Ötesi Örselemesiz Sınama / Ultrason Dalgaları ile Derinlik Ölçümü, Kırık ve Çatlak Tespiti, Malzeme Niteliği Çıkarılması
Ses Üstü Akış Deneyi
Ses/Gürültü Temizleme
Sevk Deneyleri ve Güç Performansı Analizi
Seyir Teçhizatları için Uygunluk Testleri
Seyir ve Manevra Emniyetine Uygun Liman Dizaynı
Shore A veya B ile Sertlik Tayini
Shore Durometre Ölçülmesi
Shore Scleroscope Deney
Sıcaklığa Dayanıklılık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık Değişimine Dayanım Deneyi
Sığ Derinlikteki Jeolojik Yapıların Görüntülenmesi
Sığa ve Sığaçlar
Sıklık
Sıvı Gravite Ölçümü
Sıvı Kapanım Analizleri (Fluid Inclusion Analysis)
Sıvı Penetrant Yöntemiyle Yüzey Hatalarının Kontrolü
Sıvı ve Katı Atıklardan Soy Metal Geri Dönüşümü
Sıvı Yakıt Analizleri
Sıvı-sıvı Ekstraksiyonu
Sıvıyağ Analizleri
Silikat Analizi (Silicate Analysis)
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Silindirik Sert Kayaç Karot Numunelerinin Tek Eksenli Sıkışmadaki Akma (Krip) Özelliklerinin Tayini  
Simülatör Sistemleri ve Yüksek Hassasiyetli Araç, Muharabe ve Komuta-Kontrol Modelleri
Sinoptik Yer ve Yukarı Seviye Kartlarının Hazırlanması ve Analizi
Sinterleme
Sinterleşme Noktasi Tayini
Sirkede Yapaylık Tayini
Sistem Tanılama
Sitotoksisite Testleri
Sitrik Asit Tayini
Siyah Leke Testi (salçada)
Siyanür
Siyanür İşlemi
Skake Durability (Suda Aşınma) Deneyi
SO2 Tayini
Soda Tayini
Sodyum, Potasyum
Soğurma Spektrumu İncelemeleri
Soğutma Sistemleri Performans Deneyleri
Sol-gel Yöntemi ile İnce Film Kaplama
Sol-jel Faz Geçiş Deneyleri
Solvent Kalıntısı
Solvent ve Nem Giderme (Araştırma Amaçlı)
Solventlerin Uçurulması (Araştırma Amaçlı)
Sondaj akışkanı Kirleticileri Analizi
Sondaj Çamurları Analizi (su ve petrol bazlı)
Sondaj Çamurlarının YSYB Su Kaybı
Sondaj çamuru Katı Madde Analizi
Sonlu Elemanlar Analizleri
Sorbat Tayini
Sorbent Test Yük Testleri
Sorbik Asit Tayini
Sosyal Ağlar
Sosyo-Ekonomi Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
Soy Metal Oksit Kaplı Titanyum Elektrot Üretimi
Soyulma Deneyi
S-parametre ve Empedans Ölçümleri (Smith Chart)
S-parametreleri (X-bandı)
Spektrofotometrik Anyon analizleri
Spektroskopik Analizler / UV, FTIR
Spektroskopik Karakterizasyonlar (UV-Visible-FTIR)
Spektroskopik Test ve Analizler
Spinal Stabilite Testleri
Spiral Deneyi
Stabilite Testleri
Standard Fayans Deneyleri
Standard Sandviç Panel Deneyleri
Staphylococcus aureus Analizi
Statik Alg Toksisite Deneyleri
Statik Isı Akısı Testi
Statik Sayısal (Sonlu Eleman) Gerilme Analizi
Statik ve Dinamik Çekme, Basma, Eğilme, Burulma, Kayma (Shear) Testleri
STCW Eğitimleri
Stereo Mikroskopla Petrografik Analizi
Stereo-mikroskop Altında Gözlem
Strain Gage Uygulamaları
Strain Gage Uygulamaları
Strain-Gage Deneyi
Su - Deniz Suyu Ortamında Çözünmüş olarak bulunan Anyonlar ve Katyonların Tayini
Su - Deniz Suyu pH
Su - Deniz Suyu Tuzluluğu
Su - Deniz Suyunda Çözünmüş Oksijen
Su Buharı Direnci Ölçümü
Su Ekstraktı Miktarı
Su Emme
Su Emme
Su Emme Deneyi
Su Emme Deneyi
Su Emme Oranı
Su Emme Oranı (ağırlıkça)
Su Emme Özelliği Tayini
Su Emme Yeteneği
Su Esaslı Sentetik Polimer Nanokompozitlerin Eldesi
Su Etkisi
Su geçirgenliği
Su Geçirgenliği
Su Geçirgenlik Ölçümü
Su Geçirme Deneyi
Su Haslığı
Su İçeriği
Su İçeriği
Su İçeriği
Su İticilik Ölçümü
Su Muhtevası Deneyi
Su Türbini Modellerinin Performans Testleri
Su ve Yağ Emme
Sualtı Akustik Kayıt (4 Kanallı)
Suda Ağır Metal - İz Element Analizleri
Suda Çözünen Kül Miktarı
Suda Çözünen Külde Alkalilik
Suda Çözünen Külde Alkalilik
Suda Çözünen Madde Miktarı
Suda Fiziksel Parametre Analizi (Physical parameter analysis of water)
Sudaki Toplam Yağ Konsantrasyonu
Sularda Mikrobiyolojik Analiz
Susam Yağı Aranması
Suya Dayanıklılık Testi
Sülfat
Sülfat - SO4
Sülfata Dayanıklılık Deneyi
Sünme Deneyi
Sünme Deneyi
Sürekli Envanter Testi
Sürekli Sistem Benzetimi
Sürtme Haslığı
Sürtünme Direnci Tayini Deneyi
Sürtünme kayıpları hesaplanması deneyi
Sürtünme Kaynaklı Gürültü Ölçümleri
Sürtünme ve Sürtünmeli Hareket
Sürtünme-Aşınma Testleri
Sürünme Deneyi
Süstaşı Karakterizasyonu (Characterization of gemstones)
Süt Şekeri (laktoz) Tayini
SVI (Çamur Hacim İndeksi)
SX Çalışmaları
Şarj-Deşarj deneyi
Şasi, Karoser Hesap ve Projelendirme (Otomotiv)
Şeker Analizleri
Şeker Kompozisyonu Analizi
Şekil Boyutlarının Muayenesi
Şekil Boyutlarının Muayenesi
Şişme Deneyi
Şişme ve Büzülme Tayini
Şişme ve Kuruma Deneyleri
Tabii Birim Hacim Ağırlık
Tabii Su Muhtevası (wn)
Takı Tasarımı Uygulamaları
Talaşlı Şekillendirme ile ilgili Parametrik Testler
Tam Boyutlu Kazı Deneyi
Tane Boyutu Ölçümü
Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini Deneyi
Tane Şekli Sınıfı Tayini
Tane Şekli Sınıfı Tayini
Tane Şekli Tayini-Şekil İndisi
Tane Şekli Tayini-Yassılık İndeksi
Tanımlayıcı Profil Analizi
Tarım Makinaları Deneyleri
Tarihi Tuğla ve Çinilerin Fiziksel Özellik Deneyleri
Taş Yapılı Malzemede 600-1000°C ye Kadar Lineer Genleşme Tayini
Taşıt Akustik Testi (Otomotiv)
Taşıt Ömür Testi (Otomotiv)
Taşıt Yorulma Testleri (Otomotiv)
Taşkın Analizi
Tehlikeli Madde Ambalajları için Uygunluk Testleri
Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Tek Eksenli Basınç Dayanımı
Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi
Tek ve Çift Şafttan Güç Ölçümü
Teleskobik Dikme Burkulma Deneyleri
Telsiz Haberleşme Ağ Yönetimi ve Optimizasyonu
Telsiz Haberleşmeye Yönelik Ağ Benzetim Programları Geliştirilmesi (Qualnet benzetim programı kullanılarak)
Telsiz Sensör Ağlarında Konum Belirleme ve İzleme
Telsiz Yerel Alan/Örgü Ağları - WLAN, WMN
Temas Açısı Ölçümleri
Temas Açısı Ölçümü
Temel Fizik Araştırmaları
Temel Su ve Tortu İçeriği
Temelband Haberleşmede Bit Hata Olasılığı
Temiz Oda Gerektiren Entegrasyon İşlemleri
Tepkime Mekanizmalarının Modellenmesi
Ter Haslığı (asidik + bazik)
Terli ışık haslığı
Termal Analiz
Termal Analiz
Termal Analiz - Tg, Tm, Td
Termal Analizler
Termal Dekompozisyon Yönetmi ile İnce Film Kaplama
Termal Direnç Ölçümü
Termal genleşme deneyi
Termal Genleşme Katsayısı Analizi
Termal Genleşme Katsayısı Analizi
Termal ışınım deneyi
Termal iletkenlik deneyi
Termal İletkenlik Ölçümü
Termal Özelliklerinin Saptanması
Termal Performans Ölçümleri
Termal verimlilik deneyi
Termal Zorlanma Testleri
Termodinamik Isı Transferi Deneyleri
Termoelektrik deneyi
Termoelektrik deneyi
Termogravimetrik Analiz - Kalsit Tayini, Degradasyon
Termogravimetrik Analiz, Diferansiyel Termal Analiz
Termoplastik Matrisli Kompozitlerin Oluşturulması
Termoplastik Polimerlerin Şekillendirilmesi
Terrazo Karo Deneyleri
THM
Tıbbi Bilişim Sistemlerinin Tasarımı
Tıbbi Cihazların Çok Parametreli Hasta Simulatörü ile Analizi
TIC - Toplam İnorganik Karbon Analizi
Tıp Görüntülerinin Analizi
Tıp Görüntülerinin Analizi
Tıp, Biyokimya, Kan ve Doku Analizleri
Ticari Glukoz Tayini
Titanyum Vakumlu Hassas Dökümü
Titrasyon Deneyleri (tuzluluk, sertlik vb.)
Titre Edilebilir Asitlik
Titreşim Analizi
Titreşimli Isı Borusu Deney Düzeneği (ARGE Amaçlı)
TOC- Toplam Organik Karbon Analizi
Toplam 45 regülasyon ve 38 direktif için Teknik Servis (Otomotiv)
Toplam Alkalinite
Toplam Asitlik Tayini
Toplam Askıda Madde
Toplam Askıda Madde
Toplam Azot
Toplam Bakteri Analizi
Toplam Çökebilen Madde
Toplam Çözülmüş Madde
Toplam Çözünmüş Madde
Toplam Enerji (hesap yoluyla)
Toplam Fenolik Madde
Toplam Fenolik Madde Miktarı
Toplam Fosfor
Toplam Fosfor
Toplam Karbon
Toplam Karbonhidrat Tayini
Toplam Katı Madde
Toplam Katı Madde
Toplam Katı Madde Miktarı
Toplam Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Toplam Kjeldahl Azot
Toplam Kjeldahl Azotu
Toplam Klor
Toplam Koliform
Toplam Koliform Analizi
Toplam Organik Karbon
Toplam Sertlik
Toplam Sülfit
Toplam Sülfit Tayini
Toplam Sülfür
Toplam Şeker Tayini
Toplam Şeker Tayini
Toplam Şeker Tayini
Toplam Şeker Tayini
Toplam Uçucu Madde
Toplam Uçucu Madde
Toprak Direnci Ölçülmesi
Toprak Erozyonu, Sedimentasyon, İklim, Göl, Deniz, Taşkın gibi Çevre Sorunlarının İncelenmesi
Toprak Sıcaklığının Ölçülmesi
Topraklama ve Potansiyel Sürüklenmesi
Torç Testi
Toryum ve Uranyum Konsantrasyonu
Toz Karıştırma ve Öğütme
Toz Metalurjisinde Sinterleme Öncesi Ön Şekillendirme
Toz Ölçümleri
Toz Ölçümü - Baca Gazlarında, Hava Kanallarında
Toz ve Bulk Malzemelerin Difraksiyonu
Toz ve Bulk Malzemelerin Yoğunluklarının Tayini (Helyum gazı kullanarak)
T-PAH Analizleri
Trafik Ayırım Düzenleri Oluşturma Çalışmaları
Trafik Videolarının Analizi: Araç sayısı, yoğunluğu ve hız belirleme
Trafik Videolarının Analizi: Araç sayısı, Yoğunluğu ve Hız Belirleme
Tranzistorlu Kuvvendiricilerde Geribesleme ve Kararlılık Deneyi
Tranzistorlu Kuvvetlendiricilerin Deneyleri
TS 19’a Uygunluk Yorumu
TS 24’e Göre Komple Deney ve Yorum
TS 406’ya göre komple deney
TS 407’ye göre Komple Deney
TS 562’ye göre komple deney
TS 562’ye göre komple deney
TS 704’e göre Komple Deney
TS 705’e göre komple deney
Tsunami Deneyleri
TTL ve CMOS Bağlaç Karakteristikleri
Tuğla Deneyleri
Tutucular ve Flip-floplar
Tuz Kristallenmesi (Sodyum Sülfat Deneyi)
Tuz Miktarı Tayini
Tuz Miktarı Tayini
Tuz Püskürtme Deneyi
Tuz Tayini
Tuz Tayini
Tuz Tayini
Tuz Testleri - Fosfat Testi
Tuz Testleri - İletkenlik Ölçümü
Tuz Testleri - Nitrat Testi
Tuz Testleri - Sülfat ve Karbonat Testi
Tuz Testleri- Klorür Testi
Tuzlu Suya Dayanım Testi
Tuzluluk
Tuzluluk
Tüketici Tercih Kabul Testleri
Tüm Kayaç Analizleri (Whole Rock Analyses)
Tüylülük
Uçucu Asitlik (meyve ürünleri) Tayini
Uçucu Madde
Uçucu Maddeler
Uçucu Yağ Asitleri
Uçucu Yağ Asitleri
Uçucu Yağ Tayini
Ufalanma Deneyi
Ultrases Hız Ölçümü Deneyi
Ultrases Hız Ölçümü Deneyi
Ultrason Deneyi
Ultrasonik İşaret Kullanarak 3 Boyutlu Konum Belirleme
Ultrasonik Muayene
Ultrasonik Yöntemle Malzeme Kalınlığı Tespiti, Kaynak Dikişi ve Hata Kontrolü
Ultraviole Etkisi
Ultraviyole Işıkla Kürlenme
Ultraviyole ve Görünür Bölge Işık Absorbans Ölçümü
Unda Bromat ve İyodat Tayini
UTM ile 3 Nokta Basma Testi
UTM ile Basma Testi
UTM ile Çekme Testi
UTM ile Delaminasyon Testi
UV Geçirgenlik
UV Işığında Özgül Soğurma
UV Işıkla Yaşlandırılma
UV Spektro Analizleri
UV Yaşlandırma Testi
Uydu Görüntülerinden Denizde Petrol Kirlilik Haritaları Oluşturulması
Uydu Verileriyle Rekolte Tahmini
Uydudan Tarımsal İzleme
Uygun Onarım Harçlarının Üretilmesi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
Uzaklık Ölçer Kontrol ve Test Öçüleri
Uzaklık Ölçer Kontrol ve Test Ölçüleri
Uzay Kafes Çelik Boru Çekme ve Basınç Deneyleri
Uzay-Zaman Kodları ve İşbirlikli İletişim
Uzunluk Ölçmeleri
Üç Eksenli Basın Dayanımı
Üç Eksenli Basın Dayanımı
Üç Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi
Üç Eksenli Basınç Deneyi (Deformasyon Kontrollü)
Üç Eksenli Basınç Deneyi (Gerilme Kontrollü) / Konsolidasyonlu-Drenajlı, CD
Üç Eksenli Basınç Deneyi (Gerilme Kontrollü) / Konsolidasyonlu-Drenajsız, CU
Üç Eksenli Basınç Deneyi (Gerilme Kontrollü) / Konsolidasyonsuz-Drenajsız, UU
Üç Fazlı Sistemler Deneyi
Üç Fazlı Sistemlerde Gerilim Ayarı ve Regülatörler
Üreaz Aktivitesi
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
Ürün Sterilite Testi
Üstü Parlatılmış İnce Kesit Hazırlama (Elektron Mikroskobu Çalışmaları için)
Ütü Haslığı
Vakum Kaçak Tespiti
Valf Ayarlarının Yapılması
Vane (Kanatlı Kesici) Deneyi
Vane Deneyi
Vektör İşaret Analizleri (GSM/Wireless...vs)
Veri Görselleştirme ve Canlandırma
Veri Madenciliği
Veri Toplama ve İşleme
Veri-İşlem Teknikleri (Uygulama-Araştırma)
Vickers Sertlik Testi
Video Analizi
Video Analizi
Video İşlemeyle Endüstriyel Kalite Kontrolü
Video İşlemeyle Endüstriyel Kalite Kontrolü
Viskozimetre Ölçümleri
Viskozite - Kayma Gerilimi Ölçümü
Viskozite ölçümü
Viskozite Ölçümü
Viskozite Ölçümü
Viskozite Tayini
Viskozite Tayini
Viskozite Tayini (Broofield Viskozimetre)
Viskozite Tayini (Reometre)
Viskozite Tayini Deneyi
VLSI Tümdevre Tasarımı
VOC Numune alma
Volfram Tel Üretimi
Vücut Denge (Stabilite) Kontrolü
X Işınları Yöntemi ile Kalitatif ve Kantitatif Analizler
X-Işını Sızdırmazlık Testleri
X-Işını Uydularından Alınan Verilerin Analizi
X-Işını Yutma katsayısı
XRD Analizi (XRD Analysis)
XRD Metodu ile Mineral Tayinleri
XRD Veri İşleme (XRD data processing)
XRF Analizi (XRF Analysis)
XRF Analizleri
Yabancı Madde Tayini
Yabancı Madde Tayini
Yabancı Madde Tayini
Yağ Asidi Metil Esteri (Transesterifikasyon)
Yağ Asitleri Analizleri
Yağ Asitleri Kompozisyonu
Yağ Karakterizsyonu - Asit Değeri, Sabunlaşma Değeri, İyot İndisi, Yoğunluk, Viskozite vb.
Yağ Miktarı
Yağ Ölçüm
Yağ Tayini
Yağ Tayini
Yağ Tayini
Yağ Tayini
Yağ Tayini
Yağ Tayini (Gerber)
Yağda İyot Sayısı
Yağda Sabun
Yağda Sabunlaşma Sayısı
Yağda sabunlaşmayanlar
Yağ-Gres
Yağış Miktarının Ölçülmesi
Yağış Ölçümü
Yağların Arındırılmaları
Yağların Asit, Sabunlaşma ve Sabunlaşmayan Madde İçeriği
Yağlı Tohumların Yağ ve Nem İçeriği
Yağsız Kuru Madde
Yakıt Hücresi Performans
Yakıt Pili Performans Testleri
Yakıt Tüketimi Ölçümü (Otomotiv)
Yakıtların Arındırılmaları
Yakma, Piroliz ve Gazlaştırma Ürünlerinin Analizi
Yalıtım Direnci Ölçülmesi
Yalnız Çekme Dayanımının Bulunması
Yangın Analizleri
Yangından Korunma Teçhizatları için Uygunluk Testleri
Yanma
Yanma Deneyleri (Laminer, Türbülanslı, Ön Karışımlı, Ön Karışımsız Yanma Şartlarında Modellenen)
Yanma Gazları Analizi - CO, O2, CO2, N2, NOx, SO2
Yanma ve Piroliz Deneyleri
Yanmamış Hidrokarbon (HC) Emisyonları Ölçümü
Yanmazlık Testleri
Yapı Analizi (XRD ile)
Yapı Elemanlarından Ses Geçiş Kaybı Ölçümleri
Yapı Elemanlarının Ses Emicilik Ölçümleri
Yapı İzlenmesi - Structural Health Monitoring (Köprü, Bina vb..)
Yapılar Üzerinde Rüzgar Etkileri
Yapışma Testi
Yarı Gözenekli Bir Kanalda Arayüzey Hızlarının PIV ile Tespiti
Yarıiletken Anahtarların İletim ve Anahtarlama Kaybı Analizi
Yarıiletken Cihaz Karakterizasyon Ölçümleri (100aA çözünürlüğünde)
Yarma Dayanımı
Yarma Dayanımı
Yarma Deneyi
Yassılık Endeksi Deneyi
Yaş Basma Mukavemeti
Yaş Basma Mukavemeti Ölçümleri
Yaş Film Kalınlığı Ölçümleri
Yaş Kesme Mukavemeti
Yaş Manyetik Ayırma Deneyi
Yaş Öğütme-Yaş Sınıflandırma
Yaş Tayini Maksatlı Mineral Ayırma
Yaş ve Kuru Elek Analizi
Yaşlanma Deneyi
Yatırım Fizibilitesi Analizi
Yay ve Salınım
Yazılım Tanımlı Radyo Tasarımı (SDR)
Yeni Elektrokatalizörlerin Geliştirilmesi
Yeni Metal-Organik Malzemelerin Sentezi
Yerin Hareketinin Belirlenmesine Yönelik Ölçmeler
Yerin Hareketinin Belirlenmesine Yönelik Ölçmeler
Yerinden Beton Karot Alma
Yıkama Haslığı
Yıkama Tic.ve Ev Tipi
Yıllık Toprak Altı Sıcaklık Değişiminin Ölçümü ve Takibi
Yırtılma Dayanımı
Yırtılma Mukavemeti
Yoğunluk
Yoğunluk Deneyi
Yoğunluk Ölçümü
Yoğunluk Ölçümü
Yoğunluk Ölçümü
Yoğunluk Ölçümü
Yoğunluk Tayini
Yoğunluk, Göreli Yoğunluk
Yorulma Çatlak İlerleme Hızı Deneyi
Yorulma Deneyi
Yorulma Deneyi
Yorulma Testi
Yumuşama Noktası Deneyi
Yumuşama Noktası Tayini
Yuvarlanma
Yüksek Çözünürlüklü Sayısal X-Işınları Radyografisi
Yüksek Çözünürlüklü Yüzey Görüntüleme
Yüksek Gerilim Ölçümü
Yüksek Gerilim Üretimi
Yüksek Hızda Veri İletim Teknikleri
Yüksek Performanslı Modelleme ve Simülasyonlar
Yüksek Sıcaklık Kontrollü Atmosfer Çalışmaları
Yüksek Sıcaklıkta İletkenlik Ölçümü
Yüz Tanıma
Yüz Tanıma
Yüzde Uzama
Yüzen Madde Oranı Tayini
Yüzey Aktif Madde (surfaktant) Aktiviteli Makromer Sentezi ve Endüstriyel Kullanımının Araştırılması
Yüzey Aktif Madde (surfaktant)/Sentetik Polimer/Kil Nanokompozit Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
Yüzey Alanı Ölçüm Deneyleri
Yüzey Alanı Ölçümü
Yüzey Alanı Ölçümü
Yüzey Alanı Ölçümü
Yüzey Alaşımlandırma
Yüzey Düzgünlüğü
Yüzey Enerjisi Ölçümü
Yüzey Gerilim Ölçümleri
Yüzey Gerilimi Ölçümü
Yüzey Gerilimi Ölçümü (Nano boyutta)
Yüzey Morfolojik Analizi (AFM-SEM)
Yüzey Nemi Oranı Tayini
Yüzey Nemi Oranının Tayini
Yüzey Özelliklerinin Geliştirilmesi (Sürtünme, Kimyasal, Oksidasyona Karşı Direnç, Sertlik, Optik, Elektriksel, Aşınma, Malzeme Büyütme)
Yüzey Pürüzlüğü Ölçümü
Yüzey Pürüzlüğü Ölçümü
Yüzey Pürüzlülük Ölçümleri
Yüzey Tanımlama Fotoğrafları
Yüzey Temas Açısı Ölçümü
Yüzey Temas Açısı ve Yüzey Serbest Enerjisi Tayini
Yüzey ve Ara Yüzey Gerilimi
Yüzey Yapısını Belirleme (AFM ile)
Yüzey Yükü Ölçümü
Yüzeylerde Soğutma Gücünün Artırılmasının İncelenmesi
Yüzme Eğitim ve Uygulamaları
Zaman Bölgesi Spektometre ve Göz Diyagramları (Eye Diagram)
Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi
Zararlı Manyezi ve Kireç Deneyi
Zayıflama (X-bandı)
Zehirlilik
Zehirlilik
Zemin Kaplamalarında HIC Değeri Belirlenmesi
Zenginlik Tayini U235/U238
Zeolit Sentezi
Zeolitlerde Boyut Ayrıştırma
Zeta Potansiyel Ölçümleri
Zeta Potansiyel Ölçümü
Zeta Potansiyeli Ölçümü
Zeta Potansiyeli Ölçümü
Zımba ile Numune Çıkartma
Zımbalama mukavemeti
Zımbalama Testi
Zift Bazlı Malzemelere 1100 oC'ye kadar Isıl İşlem Uygulanması (Araştırma Amaçlı)
Ziften Melt Spinning Yöntemiyle Fiber Çekim (Araştırma Amaçlı)
Zirai Gözlemler
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı