LABORATUVAR PROFİLİ  
Laboratuvar İsmi: Elektromagnetik Ölçme ve Görüntüleme Laboratuvarı
Adres: İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi, 34469, Maslak - İSTANBUL
Telefon: 0 212 285 34 23, 0 212 285 36 13
Laboratuvar Web Adresi: http://www.erg.itu.edu.tr/

 

Yapılan Test: Anten Ölçüm Deneyleri
Testin Uygulandığı Malzeme: Anten
Test Standartları:
İTÜ Laboratuvarları
E-posta: itulabs@itu.edu.tr
© 2009 İstanbul Teknik Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı